Đăng nhập

Cổng thông tin điện tử tỉnh Hải Dương

23/4/2023  |  English  |  中文

Giấy mời tham dự buổi tiếp xã giao với Chủ tịch Nghiệp đoàn Sakura Jigyo, Nhật Bản

Theo Công điện số NBA CĐ 45 ngày 19/02/2024 của Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản về việc ông Kamada Atsushi, Chủ tịch Nghiệp đoàn Sakura Jigyo, Nhật Bản và cộng sự có nguyện vọng chào xã giao Lãnh đạo UBND tỉnh để báo cáo tình hình, kế hoạch triển khai dự án liên quan đến đào tạo hộ lý do Nghiệp đoàn phối hợp với Trường Cao đẳng Y tế Hải Dương thực hiện, UBND tỉnh tổ chức buổi tiếp xã giao, cụ thể như sau:

1. Thành phần về phía tỉnh Hải Dương 

- Đồng chí Triệu Thế Hùng, Chủ tịch UBND tỉnh – Chủ trì; -

 Đồng chí Nguyễn Minh Hùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Đại diện Lãnh đạo các sở, ngành: Lao động, Thương binh và Xã hội, Y tế, Văn phòng UBND tỉnh; - Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Y tế Hải Dương; 

- Báo Hải Dương, Đài PTTH tỉnh, Cổng TTĐT tỉnh (cử phóng viên đưa tin).

 2. Thời gian: Từ 16h00, thứ Năm ngày 14 tháng 3 năm 2024.

 3. Địa điểm: Tại Phòng tiếp khách quốc tế, Trụ sở UBND tỉnh.​