Đăng nhập

Cổng thông tin điện tử tỉnh Hải Dương

23/4/2023  |  English  |  中文

Giấy mời tham dự cuộc họp trực tuyến Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ về rà soát, đôn đốc, hướng dẫn tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong triển khai thực hiện dự án bất động sản cho các địa phương, doanh nghiệp sau khi các Luật mới được ban hành

Trên cơ sở Công văn số 361/VPCP-TH ngày 09 tháng 3 năm 2024 của Văn phòng Chính phủ về việc mời tham dự cuộc họp trực tuyến Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ theo Quyết định số 1435/QĐ-TTg ngày 17 tháng 11 năm 2022 về rà soát, đôn đốc, hướng dẫn tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong triển khai thực hiện dự án bất động sản cho các địa phương, doanh nghiệp sau khi các Luật mới được ban hành (Luật Đất đai, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản), cuộc họp do Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà chủ trì, Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương tổ chức tham dự họp tại điểm cầu tỉnh Hải Dương.

1. Thành phần tham dự 

- Đại diện lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh;

 - Đại diện lãnh đạo các sở, ngành: Xây dựng, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Tư pháp, Công an tỉnh, Thông tin và Truyền thông, Thanh tra tỉnh, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Hải Dương; 

- Đại diện lãnh đạo các ngân hàng thương mại cổ phần nhà nước chi nhánh tỉnh Hải Dương: Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV), Công Thương Việt Nam (Viettinbank), Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank), Ngoại Thương Việt Nam (Vietcombank) (giao Sở Xây dựng mời).

 2. Thời gian: 08 giờ 00 phút, thứ Hai, ngày 11 tháng 3 năm 2024. 

3. Hình thức tham dự họp: trực tuyến.

 4. Địa điểm: Hội trường tầng 1, Trụ sở Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương – số 45 Quang Trung, thành phố Hải Dương.​​