Đăng nhập

Cổng thông tin điện tử tỉnh Hải Dương

23/4/2023  |  English  |  中文

Giấy mời tham dự Hội nghị trực tuyến về công tác tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024

​Triển khai Văn bản số 2814/BGDĐT-QLCL ngày 13/6/2024 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tham dự Hội nghị trực tuyến về công tác tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024 giữa Ban Chỉ đạo cấp quốc gia với Ban Chỉ đạo cấp tỉnh các địa phương;

Ban Chỉ đạo thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024 tỉnh Hải Dương tổ chức điểm cầu tham dự Hội nghị trực tuyến tại Hải Dương như sau: 

1. Thành phần: 

- Các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024 tỉnh Hải Dương theo Quyết định số 1105/QĐ-UBND ngày 09 tháng 5 năm 2024 của Chủ tịch UBND tỉnh. 

- Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo và các phòng chuyên môn liên quan của Sở (do lãnh đạo Sở phân công). 

- Phóng viên các cơ quan báo chí Trung ương thường trú tại tỉnh; Báo Hải Dương, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Cổng thông tin điện tử tỉnh. 

2. Thời gian: từ 8h30’, thứ Năm, ngày 20/6/2024. 

3. Địa điểm: Hội trường tầng 1, trụ sở Ủy ban nhân dân tỉnh (Số 45, Quang Trung, TP Hải Dương).​