Đăng nhập

Cổng thông tin điện tử tỉnh Hải Dương

23/4/2023  |  English  |  中文

Giấy mời dự phiên họp UBND tỉnh tháng 4, năm 2024 (Lần 1) (Thay thế Giấy mời số 123/GM-UBND, ngày 31/3/2024 của UBND tỉnh)

Thực hiện Quy chế làm việc của UBND tỉnh Hải Dương, UBND tỉnh tổ chức phiên họp UBND tỉnh tháng 4, năm 2024 (Lần 1) vào chiều thứ Ba, ngày 02 tháng 4 năm 2024 tại Hội trường tầng 1 - Trụ sở UBND tỉnh.

​I. Thành phần tham dự toàn bộ các nội dung:

- Chủ trì cuộc họp: Đồng chí Triệu Thế Hùng - Chủ tịch UBND tỉnh.

- Đại biểu tham dự:

+ Đồng chí Lê Thị Ngọc Huyền - Chuyên viên cao cấp, Vụ Công tác Quốc hội, địa phương và đoàn thể, Văn phòng Chính phủ;

+ Đại diện Lãnh đạo HĐND tỉnh, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;

+ Các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh;

+ Đại diện Lãnh đạo Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh;

+ Các đồng chí Thành viên UBND tỉnh;

+ Đại diện Lãnh đạo các cơ quan: Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh, Văn phòng Tỉnh ủy;

+ Đại diện Lãnh đạo Ban Kinh tế - Ngân sách, Ban Văn hóa - Xã hội, Ban Pháp chế - HĐND tỉnh;

+Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh và các chuyên viên có liên quan. Để nghe và giải quyết một số nội dung công việc như sau:

II. Nội dung họp:

1. Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch báo cáo nội dung: Đề xuất xây dựng Nghị quyết của HĐND tỉnh về Quy định một số chính sách hỗ trợ phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2024-2030.

* Thời gian: Từ 13h30'đến 13h45'.

2. Sở Nội vụ báo cáo các nội dung:

2.1. Về Đề án sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023-2025 tỉnh Hải Dương.

2.2. Tờ trình phê duyệt Đề án "Xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non, phổ thông công lập tỉnh Hải Dương năm 2024".

* Thời gian: Từ13h45' đến 14h30'.

* Mời dự: Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố.

3. Sở Y tế báo cáo nội dung: Tờ trình ban hành "Kế hoạch triển khai thực hiện Bộ Tiêu chí quốc gia về y tế xã đến năm 2030".

* Thời gian: Từ14h30'đến 15h00'.

* Mời dự: Chủ tịch UBND các huyện, thị xã,thành phố.

4. Sở Giáo dục và Đào tạo báo cáo các nội dung:

4.1. Tờ trình thành lập Trường Trung học phổ thông Nguyễn Thị Duệ trực thuộc trường Đại học Sao Đỏ, phường Thái Học, thành phố Chí Linh.

4.2. Về việc thực hiện Nghị định số 116/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy địnhvề chính sách hỗ trợ tiền đóng học phí, chi phí sinh hoạt đối với sinh viên sư phạm (báo cáo lại sau phiên họp UBND tỉnh tháng 02 lần 1).

* Thời gian: Từ 15h00' đến 15h45'.

* Mời dự: Chủ tịch UBND thành phố Chí Linh; Người đại diện theo pháp luật của Trường Đại học Sao Đỏ (nội dung 4.1, giao Sở Giáo dục và Đào tạo mời).

5. Sở Xây dựng báo cáo các nội dung:

5.1. Về hồ sơ điều chỉnh Quy hoạch chung thị trấn Thanh Miện đến năm 2035.

5.2. Về Phương án Quy hoạch phân khu3A (phân khu khu vực Liên Hồng), thành phố Hải Dương.

* Thời gian: Từ15h45' đến 16h30'.

* Mời dự: Chủ tịch UBND thành phố Hải Dương (nội dung 5.1), UBND huyện Thanh Miện (nội dung 5.2).

6. UBND thành phố Hải Dương báo cáo nội dung: Về công tác tổ chức quản lý Dự án Phát triển các đô thị động lực - thành phố Hải Dương.

* Thời gian:Từ 16h30' đến 17h00'.

* Mời dự: Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh.