Đăng nhập

Cổng thông tin điện tử tỉnh Hải Dương

23/4/2023  |  English  |  中文

Giấy mời Dự phiên họp UBND tỉnh tháng 3, năm 2024 (Lần 2)

Giấy mời này Thay thế Giấy mời số 82/GM-UBND, ngày 06/3/2024 của UBND tỉnh.

Thực hiện Quy chế làm việc của UBND tỉnh Hải Dương, UBND tỉnh tổ chức phiên họp UBND tỉnh tháng 3, năm 2024 (Lần 2) vào chiều thứ Hai, ngày 11 tháng 3 năm 2024 tại Hội trường tầng 1 - Trụ sở UBND tỉnh.

I. Thành phần tham dự toàn bộ các nội dung:

- Chủ trì cuộc họp: Đồng chí Triệu Thế Hùng - Chủ tịch UBND tỉnh.

- Đại biểu tham dự:

+ Đồng chí Lê Thị Ngọc Huyền - Chuyên viên cao cấp, Vụ Công tác Quốc hội, địa phương và đoàn thể, Văn phòng Chính phủ;

+ Đại diện Lãnh đạo HĐND tỉnh, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;

+ Các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh;

+ Đại diện Lãnh đạo Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh;

+ Các đồng chí Thành viên UBND tỉnh;

+ Đại diện Lãnh đạo các cơ quan: Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh, Văn phòng Tỉnh ủy;

+ Đại diện Lãnh đạo Ban Kinh tế - Ngân sách, Ban Văn hóa - Xã hội, Ban Pháp chế - HĐND tỉnh;

+ Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh và các chuyên viên có liên quan.

Để nghe và giải quyết một số nội dung công việc như sau:

II. Nội dung họp:

1. Sở Xây dựng báo cáo nội dung: Kế hoạch lập điều chỉnh chương trình phát triển đô thị tỉnh Hải Dương đến năm 2030.

* Thời gian: Từ 13h30' đến 14h00'.

* Mời dự: Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố.

2. Sở Tài nguyên và Môi trường báo cáo nội dung: Đề xuất giải quyết vướng mắc về đất đai đối với Dự án Trại ấp trứng và sản xuất gà giống xã Yết Kiêu, huyện Gia Lộc của Công ty TNHH Emivest Feedmill Việt Nam.

* Thời gian: Từ 14h00' đến 14h45'.

* Mời dự: Chủ tịch UBND huyện Gia Lộc, Người đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH Emivest Feedmill Việt Nam (giao Sở Tài nguyên và Môi trường mời).

3. Sở Giáo dục và Đào tạo báo cáo các nội dung:

3.1. Tờ trình về việc đề nghị cho phép thành lập Trường Tiểu học, Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Hưng Phát.

3.2. Tờ trình phê duyệt Kế hoạch tuyển sinh lớp 10 trung học phổ thông năm học 2024-2025.

3.3. Đề xuất ban hành Quyết định quy định tiêu chí lựa chọn sách giáo khoa trong các cơ sở giáo dục phổ thông tỉnh Hải Dương theo trình tự, thủ tục ban hành văn bản bản quy phạm rút gọn.

* Thời gian: Từ 14h45' đến 15h45'.

* Mời dự: Chủ tịch UBND huyện Cẩm Giàng; Người đại diện theo pháp luật của Công ty cổ phần Đầu tư phát triển cộng đồng Hưng Phát (nội dung 2.1, giao Sở Giáo dục và Đào tạo mời).

4. Sở Y tế báo cáo nội dung: Về việc triển khai thực hiện Dự án mua sắm trang thiết bị y tế cho 04 bệnh viện tuyến tỉnh.

* Thời gian: Từ 15h45' đến 16h30'.

* Mời dự: Giám đốc các bệnh viện có liên quan (giao Sở Y tế mời).

GM hop UBND tinh thang 3 lan 2_thay the (2).pdf