Đăng nhập

Cổng thông tin điện tử tỉnh Hải Dương

23/4/2023  |  English  |  中文

Giấy mời Dự phiên họp UBND tỉnh tháng 4, năm 2024 (Lần 6)

Thực hiện Quy chế làm việc của UBND tỉnh Hải Dương, UBND tỉnh tổ chức phiên họp UBND tỉnh tháng 4, năm 2024 (Lần 6) vào sáng thứ Năm, ngày 25 tháng 4 năm 2024 tại Hội trường tầng 1 - Trụ sở UBND tỉnh.

I. Thành phần tham dự toàn bộ các nội dung:

- Chủ trì cuộc họp: Đồng chí Lưu Văn Bản - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh.

- Đại biểu tham dự:

+ Đại diện Lãnh đạo HĐND tỉnh, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;

+ Các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh;

+ Đại diện Lãnh đạo Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh;

+ Các đồng chí Thành viên UBND tỉnh;

+ Đại diện Lãnh đạo các cơ quan: Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh, Văn phòng Tỉnh ủy;

+ Đại diện Lãnh đạo Ban Kinh tế - Ngân sách, Ban Văn hóa - Xã hội, Ban Pháp chế - HĐND tỉnh;

+ Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh và các chuyên viên có liên quan. Để nghe và giải quyết một số nội dung công việc như sau:

II. Nội dung họp:

1. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội báo cáo nội dung: Tờ trình về việc xây dựng Nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh về tiếp nhận một số đối tượng vào chăm sóc, nuôi dưỡng tại các cơ sở trợ giúp xã hội trực thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Hải Dương.

* Thời gian: Từ 7h30' đến 7h45'.

* Mời dự: Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố; Giám đốc Trung tâm bảo trợ xã hội tỉnh (giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội mời).

2. Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh báo cáo nội dung: Tờ trình về việc xây dựng Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 80 năm ngày thành lập QĐND Việt Nam, 35 năm ngày hội Quốc phòng toàn dân.

* Thời gian: Từ 7h45' đến 8h15'.

* Mời dự: Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố.

3. Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo các nội dung: Đề xuất Điều chỉnh Dự án mở rộng nghĩa trang nhân dân thành phố Hải Dương của Công ty cổ phần quản lý công trình đô thị Hải Dương.

* Thời gian: Từ 8h15' đến 8h45'.

* Mời dự: Chủ tịch UBND thành phố Hải Dương; Người đại diện pháp luật của Công ty cổ phần quản lý công trình đô thị Hải Dương (giao Sở Kế hoạch và Đầu tư mời).

4. Sở Kế hoạch và Đầu tư, UBND thành phố Hải Dương báo cáo nội dung: Về việc đề xuất phương án đầu tư thực hiện một số công trình trên địa bàn thành phố Hải Dương (Dự án Xây dựng nhà văn hóa khu dân cư số 9, phường Thanh Bình và giải phóng mặt bằng dự án Khu nhà ở hỗn hợp cao tầng Ngô Quyền, phường Thanh Bình, thành phố Hải Dương; Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường nội bộ và GPMB khu đô thị trung tâm thành phố - Khu vực 2).

* Thời gian: Từ 8h45' đến 9h15'.

5. UBND thành phố Hải Dương báo cáo nội dung: Đề nghị phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu dân cư, dịch vụ công nghiệp phường Ái Quốc, thành phố Hải Dương, tỷ lệ 1/500 (điều chỉnh lần 3, báo cáo lại sau phiên họp UBND tỉnh tháng 4 lần 5).

* Thời gian: Từ 9h15' đến 9h45'.

* Mời dự: Trưởng phòng Cảnh sát PCCC&CNCH - Công an tỉnh, Người đại diện pháp luật của Công ty cổ phần đầu tư phát triển hạ tầng Nam Quang (giao UBND thành phố Hải Dương mời).

6. Sở Công Thương, Công ty TNHH Điện lực Jaks Hải Dương báo cáo nội dung: Báo cáo Đề án xử lý, sử dụng tro xỉ thải của nhà máy nhiệt điện BOT Hải Dương và tháo gỡ một số khó khăn vướng mắc của Dự án.

* Thời gian: Từ 9h45' đến 10h15'.

* Mời dự: Đại diện Lãnh đạo Cục Thuế tỉnh; Chủ tịch UBND thị xã Kinh Môn; Người đại diện pháp luật của Công ty TNHH Điện lực Jaks Hải Dương (giao UBND thị xã Kinh Môn mời).

7. Sở Giáo dục và Đào tạo báo cáo nội dung: Tờ trình về việc thành lập Trường trung học phổ thông Nguyễn Thị Duệ (báo cáo lại sau phiên họp UBND tỉnh tháng 4 lần 1).

* Thời gian: Từ 10h15' đến 10h45'.

* Mời dự: Chủ tịch UBND thành phố Chí Linh; Người đại diện theo pháp luật của Trường Đại học Sao Đỏ (giao Sở Giáo dục và Đào tạo mời).

8. UBND huyện Ninh Giang báo cáo các nội dung:

8.1. Phương án Điều chỉnh Quy hoạch chi tiết xây dựng Cụm công nghiệp Nghĩa An, huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương.

8.2. Phương án quy hoạch chi tiết xây dựng Cụm công nghiệp Hồng Phúc, huyện Ninh Giang.

8.3. Phương án quy hoạch chi tiết xây dựng Cụm công nghiệp Quang Hưng, huyện Ninh Giang.

8.4. Phương án quy hoạch chi tiết xây dựng Cụm công nghiệp Tân Phong 2, huyện Ninh Giang.

* Thời gian: Từ 10h45' đến 11h45'.

* Mời dự: Trưởng phòng Cảnh sát PCCC&CNCH - Công an tỉnh; Chủ đầu tư hạ tầng các cụm công nghiệp có liên quan (giao Sở Công Thương mời).

9. Văn phòng UBND tỉnh báo cáo kết quả xin ý kiến Thành viên UBND tỉnh về nội dung: Dự thảo Kế hoạch tiêm chủng mở rộng và Kế hoạch phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm năm 2024.

* Thời gian: Từ 11h45' đến 12h00'.

GM hop UBND tinh thang 4 lan 6.pdf