Đăng nhập

Cổng thông tin điện tử tỉnh Hải Dương

23/4/2023  |  English  |  中文

Giấy mời tiếp và làm việc với Đoàn đại biểu thành phố Suwon, Hàn Quốc

Căn cứ Kế hoạch số 566/KH-UBND ngày 21/02/2024 của UBND tỉnh về việc đón tiếp và làm việc với Đoàn đại biểu thành phố Suwon, Hàn Quốc sang thăm, làm việc và tham dự Lễ hội mùa Xuân Côn Sơn – Kiếp Bạc năm 2024 gồm 09 người do ông Hwang In Guk - Phó Thị trưởng thành phố, làm Trưởng Đoàn, UBND tỉnh tổ chức buổi làm việc với Đoàn như sau:

1. Thành phần:

- Về phía thành phố Suwon: 09 người (có danh sách kèm theo).

- Về phía tỉnh Hải Dương:

+ Đồng chí Triệu Thế Hùng, Chủ tịch UBND tỉnh - Chủ trì;

+ Đồng chí Nguyễn Minh Hùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh;

+ Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh;

+ Đại diện Lãnh đạo các sở, ngành: Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Giám đốc và Phó Giám đốc), Kế hoạch và Đầu tư, Giáo dục và Đào tạo, Công Thương, Văn phòng UBND tỉnh và các chuyên viên có liên quan của Văn phòng UBND tỉnh và Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam – Hàn Quốc tỉnh;

+ Báo Hải Dương, Đài Phát thanh–Truyền hình tỉnh, Cổng Thông tin điện tử tỉnh (cử phóng viên đưa tin).

2. Thời gian: Từ 16h00, Thứ Hai ngày 26/02/2024.

3. Địa điểm: Hội trường tầng 1, Trụ sở UBND tỉnh.

Giay moi lv voi suwon.pdf