Đăng nhập

Cổng thông tin điện tử tỉnh Hải Dương

23/4/2023  |  English  |  中文

Giấy mời tiếp xã giao Đoàn Hiệp hội ngành trang trí và nội thất Trung Quốc

UBND tỉnh nhận được Công điện số QAC CĐ 164/2024 ngày 29/5/2024 của Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Quảng Châu về việc Đoàn Hiệp hội ngành trang trí và nội thất Trung Quốc, do ông Ming Zhan Xi - Phó Tổng thư ký Hiệp hội làm Trưởng đoàn (có danh sách kèm theo), đến khảo sát, tìm hiểu cơ hội hợp tác, đầu tư tại tỉnh Hải Dương, UBND tỉnh tổ chức tiếp xã giao Đoàn, cụ thể như sau:

1. Thành phần: 

- Đại diện Lãnh đạo UBND tỉnh – Chủ trì. 

- Thủ trưởng các sở, ban, ngành: Ban Quản lý các khu công nghiệp, Kế hoạch và Đầu tư, Công Thương. 

- Đại diện Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh và các chuyên viên có liên quan.

 2. Thời gian: 10h00 sáng thứ Bẩy, ngày 22/6/2024. 

3. Địa điểm: Phòng tiếp khách quốc tế, trụ sở UBND tỉnh.​