Đăng nhập

Cổng thông tin điện tử tỉnh Hải Dương

23/4/2023  |  English  |  中文

Giấy mời tham dự cuộc họp nhằm đẩy mạnh tín dụng ngân hàng và hỗ trợ phát triển sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Hải Dương

UBND tỉnh Hải Dương tổ chức buổi làm việc với Lãnh đạo Ngân hàng nhà nước Chi nhánh tỉnh Hải Dương và Lãnh đạo một số Ngân hàng Thương mại trên địa bàn tỉnh; đại diện Lãnh đạo các Sở, ngành; Hiệp hội, Hội doanh nghiệp; đại diện một số doanh nghiệp nhằm đẩy mạnh tín dụng ngân hàng và hỗ trợ phát triển sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Hải Dương.

1. Thành phần mời:

- Đồng chí Trần Văn Quân - Phó Chủ tịch UBND tỉnh (chủ trì);

- Đại diện Lãnh đạo Ngân hàng nhà nước Chi nhánh tỉnh Hải Dương, Lãnh đạo một số Ngân hàng Thương mại trên địa bàn tỉnh (Do Lãnh đạo Ngân hàng nhà nước Chi nhánh tính Hải Dương mời);

- Đại diện lãnh đạo các Sở, ngành: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Công Thương, Xây dựng, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Cục thuế tỉnh, Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh;

- Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Hải Dương, Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Hải Dương, Hội doanh nghiệp trẻ tỉnh Hải Dương;

- Đại diện một số doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh (có danh sách kèm theo);

- Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh và chuyên viên có liên quan;

- Báo Hải Dương, Đài Phát thanh & TH tỉnh (cử phóng viên theo dõi để đưa tin).

2. Thời gian: ½ ngày, từ 08h00' ngày 10/4/2024 (thứ Tư).

3. Địa điểm: Hội trường tầng 1 - Trụ sở UBND tỉnh (số 45, Quang Trung, thành phố Hải Dương).​

GM-HOPTHAOGO-VONVAY.pdf