Đăng nhập

Cổng thông tin điện tử tỉnh Hải Dương

23/4/2023  |  English  |  中文

Giấy mời dự Hội nghị trực tuyến triển khai công tác y tế năm 2024

Thực hiện Công văn số 9/VPCP-QT ngày 02/01/2024 của Văn phòng Chính phủ về việc tổ chức hội nghị trực tuyến; Giấy mời số 1278/GM-BYT ngày 30/12/2023 của Bộ Y tế về việc tham dự Hội nghị triển khai công tác y tế năm 2024, cụ thể như sau:


1. Thành phần:

- Đại diện lãnh đạo HĐND tỉnh;

- Đại diện lãnh đạo Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; - Đại diện lãnh đạo UBND tỉnh;

- Đại diện lãnh đạo các sở, ngành: Kế hoạch & Đầu tư, Tài chính, Nội vụ, Thông tin & Truyền thông, Bảo hiểm xã hội tỉnh;

- Đại diện lãnh đạo Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh;

- Sở Y tế: Lãnh đạo Sở Y tế, Trưởng các phòng chức năng thuộc Sở;

 - Giám đốc, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Sở Y tế (các Chi cục, các Trung tâm tuyến tỉnh, các Bệnh viện đa khoa, chuyên khoa tuyến tỉnh, các Trung tâm Y tế tuyến huyện);

- Đài Phát thanh & Truyền hình tỉnh, Báo Hải Dương.

2. Địa điểm: Hội trường tầng 1 - Trụ sở UBND tỉnh, số 45 Quang Trung, phường Quang Trung, TP. Hải Dương.

 3. Thời gian: Từ 08 giờ 00 phút, Thứ Ba ngày 09/01/2024.

Giao Sở Y tế chuẩn bị nội dung tham luận và chuẩn bị tài liệu họp để phát tại Điểm cầu của tỉnh. Giao Văn phòng UBND tỉnh phối hợp với Sở Thông tin & Truyền thông đảm bảo các điều kiện về cơ sở vật chất và đường truyền phục vụ Hội nghị. Yêu cầu các đại biểu trong thành phần tới dự đúng thành phần./.​​

TT trien khai cong tac y te nam 2024.pdf