Đăng nhập

Cổng thông tin điện tử tỉnh Hải Dương

23/4/2023  |  English  |  中文

Giấy phép môi trường cấp cho Công ty cổ phần đầu tư phát triển thương mại Tân Thành Long

UBND tỉnh cấp phép cho Công ty cổ phần đầu tư phát triển thương mại Tân Thành Long, địa chỉ tại Khu dân cư Lôi Động, phường Cộng Hòa, thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương được thực hiện các hoạt động bảo vệ môi trường của
Dự án khai thác mỏ sét chịu lửa, sét gốm, sét gạch ngói khu vực Dọc Giếng, Đồng Dôi - Đồng Sào, phường Cộng Hòa, thành phố Chí Linh