Đăng nhập

Cổng thông tin điện tử tỉnh Hải Dương

23/4/2023  |  English  |  中文

Giấy phép môi trường cấp cho Công ty TNHH công thương Kintop Việt Nam,

UBND tỉnh Cấp phép cho Công ty TNHH công thương Kintop Việt Nam, địa chỉ tại lô XN13, Khu công nghiệp Lai Cách, thị trấn Lai Cách, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương được thực hiện các hoạt động bảo vệ môi trường của Dự
án sản xuất và chế tạo dụng cụ cầm tay, đồ gia dụng tại lô XN13, Khu công nghiệp Lai Cách, thị trấn Lai Cách, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương.