Đăng nhập

Cổng thông tin điện tử tỉnh Hải Dương

23/4/2023  |  English  |  中文

Giấy phép môi trường cấp phép cho Bệnh viện Quân y 7

UBND tỉnh Cấp phép cho Bệnh viện Quân y 7, địa chỉ tại số 12 Tuệ Tĩnh, phường Nguyễn Trãi, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương được thực hiện các hoạt động bảo vệ môi trường của Bệnh viện Quân y 7/Cục Hậu Cần/Quân khu 3 tại số 12 Tuệ Tĩnh, phường Nguyễn Trãi, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương