Đăng nhập

Cổng thông tin điện tử tỉnh Hải Dương

23/4/2023  |  English  |  中文

Giấy phép môi trường cấp phép cho Công ty TNHH Anz Electric Việt Nam

UBND tỉnh cấp phép cho Công ty TNHH Anz Electric Việt Nam, địa chỉ tại nhà xưởng A1-5, lô 2, Khu công nghiệp Cẩm Điền - Lương Điền, xã Cẩm Điền, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương được thực hiện các hoạt động bảo vệ môi
trường của Dự án Công ty TNHH Anz Electric Việt Nam có địa chỉ tại một phần nhà xưởng A1 (nhà xưởng kí hiệu A1-5), lô 2, Khu công nghiệp Cẩm Điền - Lương Điền, xã Cẩm Điền, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương