Đăng nhập

Cổng thông tin điện tử tỉnh Hải Dương

23/4/2023  |  English  |  中文

Giấy phép môi trường cấp phép cho Công ty TNHH Giầy Continuance Việt Nam

UBND tỉnh Cấp phép cho Công ty TNHH Giầy Continuance Việt Nam, địa chỉ tại Km43, quốc lộ 5, thị trấn Lai Cách, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương được thực hiện các hoạt động bảo vệ môi trường của Nhà máy sản xuất giầy,
dép thể thao xuất khẩu tại Km43, quốc lộ 5, thị trấn Lai Cách, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương