Đăng nhập

Cổng thông tin điện tử tỉnh Hải Dương

23/4/2023  |  English  |  中文

Giấy phép môi trường cấp phép cho Công ty TNHH HAID Hải Dương

UBND tỉnh Cấp phép cho Công ty TNHH HAID Hải Dương, địa chỉ tại lô A và lô B, Khu công nghiệp Đại An mở rộng, thị trấn Lai Cách, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương được thực hiện các hoạt động bảo vệ môi trường của “Nhà máy
sản xuất thức ăn chăn nuôi HAID Hải Dương” tại lô A và lô B, Khu công nghiệp Đại An mở rộng, thị trấn Lai Cách, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương