Đăng nhập

Cổng thông tin điện tử tỉnh Hải Dương

23/4/2023  |  English  |  中文

Giấy phép môi trường cấp phép cho Công ty TNHH Khoa Liên Việt Nam

UBND tỉnh cấp phép cho Công ty TNHH Khoa Liên Việt Nam, địa chỉ tại Km42+800 quốc lộ 5, thị trấn Lai Cách, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương được thực hiện các hoạt động bảo vệ môi trường của Nhà máy Khoa Liên Việt
Nam