Đăng nhập

Cổng thông tin điện tử tỉnh Hải Dương

23/4/2023  |  English  |  中文

Giấy mời dự Hội nghị công bố Chỉ số Cải cách hành chính đối với các sở, ban, ngành và UBND cấp huyện năm 2023

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy về việc tổ chức Hội nghị công bố kết quả đánh giá, xác định chỉ số Cải cách hành chính năm 2023, Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức Hội nghị công bố Chỉ số Cải cách hành chính các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố năm 2023, cụ thể như sau:
1. Thành phần mời dự:
- Thường trực Tỉnh ủy và các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ;
- Lãnh đạo Hội đồng nhân dân tỉnh;
- Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh;
- Phó Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Trưởng các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh;
- Lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh;
- Đại diện Thường trực Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh;
- Thủ trưởng và Chánh Văn phòng các sở, ban, ngành tỉnh;
- Lãnh đạo 03 Văn phòng: Tỉnh ủy, Đoàn ĐBQH&HĐND tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh;
- Lãnh đạo Sở Nội vụ và Trưởng các phòng chuyên môn, nghiệp vụ và tương đương;
- Tổ Thư ký giúp việc Hội đồng đánh giá, xác định Chỉ số Cải cách hành chính tỉnh;
- Đại diện lãnh đạo một số cơ quan, đơn vị: Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bảo hiểm xã hội tỉnh, Bưu điện tỉnh, Báo Hải Dương, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh;
- Đại biểu cấp huyện: Bí thư, Chủ tịch Ủy ban nhân dân, Trưởng phòng Nội vụ và Chánh Văn phòng HĐND&UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Phóng viên Báo Hải Dương, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh và Cổng thông tin điện tử tỉnh (dự và đưa tin).
 
2. Thời gian: ½ ngày, bắt đầu từ 14 giờ 00 ngày 29/3/2024 (thứ Sáu).
3. Địa điểm: Hội trường tầng 4, Trung tâm Văn hóa Xứ Đông (Đường Tôn Đức Thắng, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương).