Đăng nhập

Cổng thông tin điện tử tỉnh Hải Dương

23/4/2023  |  English  |  中文

Giấy mời Dự phiên họp UBND tỉnh tháng 02, năm 2024 (Lần 3) thay thế Giấy mời số 69/GM-UBND, ngày 23/02/2024 của UBND tỉnh

Thực hiện Quy chế làm việc của UBND tỉnh Hải Dương, UBND tỉnh tổ chức phiên họp UBND tỉnh tháng 02, năm 2024 (Lần 3) vào chiều thứ Hai, ngày 26 tháng 02 năm 2024 tại Hội trường tầng 1 - Trụ sở UBND tỉnh.
​​​I. Thành phần tham dự toàn bộ các nội dung:
- Chủ trì cuộc họp: Đồng chí Triệu Thế Hùng - Chủ tịch UBND tỉnh.
- Đại biểu tham dự:
+ Đồng chí Lê Thị Ngọc Huyền - Chuyên viên cao cấp, Vụ Công tác Quốc hội, địa phương và đoàn thể, Văn phòng Chính phủ;
+ Đại diện Lãnh đạo HĐND tỉnh, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;
+ Các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
+ Đại diện Lãnh đạo Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh;
+ Các đồng chí Thành viên UBND tỉnh;
+ Đại diện Lãnh đạo các cơ quan: Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh, Văn phòng Tỉnh ủy;
+ Đại diện Lãnh đạo Ban Kinh tế - Ngân sách, Ban Văn hóa - Xã hội, Ban Pháp chế - HĐND tỉnh;
+ Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh và các chuyên viên có liên quan. Để nghe và giải quyết một số nội dung công việc như sau:
II. Nội dung họp:
1. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh báo cáo nội dung: Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (07/5/1954 - 07/5/2024) (kèm theo Tờ trình ban hành Nghị quyết về kinh phí thăm, tặng quà cho đại diện thân nhân liệt sĩ, người thờ cúng liệt sĩ; thương binh, bệnh binh, quân nhân trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ trên địa bàn tỉnh).
* Thời gian: Từ 14h00’ đến 14h30’.
2. Sở Tư pháp báo cáo nội dung: Tờ trình đề nghị HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết quy định một số mức chi thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, chuẩn tiếp cận pháp luật và hòa giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh.
* Thời gian: Từ 14h30’ đến 15h00’.
* Mời dự: Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố.
3. Sở Tài chính báo cáo nội dung: Về các nguồn kinh phí thực hiện nhiệm vụ chưa xác định được rõ đơn vị thực hiện trong dự toán đầu năm của các đơn vị dự toán cấp I và các nội dung dự kiến phát sinh nhưng chưa có chủ trương của UBND tỉnh cho phép thực hiện trong dự toán chi NSĐP năm 2024.
* Thời gian: Từ 15h00’ đến 15h30’.
* Mời dự: Đại diện Lãnh đạo Kho bạc Nhà nước tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố.
4. Văn phòng UBND tỉnh báo cáo kết quả xin ý kiến Thành viên UBND tỉnh và các cơ quan, đơn vị liên quan về các nội dung:
(1) Về việc quyết toán các công trình sử dụng nguồn vốn nhà nước ngoài đầu tư công.
(2) Tình hình xử lý các vi phạm trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ trên địa bàn tỉnh.
(3) Chỉ đạo của UBND tỉnh về việc tăng cường công tác quản lý nhà nước về tài nguyên khoáng sản trên địa bàn tỉnh theo chỉ đạo của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tại văn bản số 2173-CV/VPTU, ngày 16/01/2024.
(4) Đề xuất thực hiện Dự án đầu tư Nhà máy sản xuất thiết bị cơ điện và máy nông nghiệp của Công ty TNHH cơ khí Toàn Phát tại tại xã Bình Minh và xã Vĩnh Hồng, huyện Bình Giang.
(5) Về việc chấp thuận điều chỉnh chủ trương điều chỉnh Dự án đầu tư xây dựng Khu phát triển dân cư Tuệ Tĩnh, phường Cẩm Thượng, thành phố Hải Dương.
* Thời gian: Từ 15h30’ đến 16h00’.
* Mời dự: Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố.
5. Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo các nội dung:
5.1. Phương án điều chỉnh, phân bổ vốn đầu tư công trung hạn NSĐP 5 năm 2021-2025; phân bổ vốn đầu tư công ngân sách tỉnh năm 2024 (báo cáo lại sau phiên họp UBND tỉnh tháng 2 lần 2).
5.2. Tờ trình kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư công vốn NSĐP năm 2023 sang năm 2024 (báo cáo lại sau phiên họp UBND tỉnh tháng 2 lần 2).
5.3. Đề xuất chủ trương đầu tư Dự án: Cải tạo, chỉnh trang hệ thống điện chiếu sáng, điện chiếu sáng mỹ thuật, cây xanh, vỉa hè đường Trường Chinh, Đại lộ Võ Nguyên Giáp và tuyến đường kết nối đến nút giao cao tốc Hà Nội - Hải Phòng (huyện Gia Lộc).
5.4. Về việc giải quyết tồn tại trong GPMB khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án: Xử lý gia cố mái, nạo vét kênh T1- trạm bơm Thanh Quang, xã Thanh Quang, huyện Nam Sách (nội dung bổ sung).
* Thời gian: Từ 16h00’ đến 17h00’.
* Mời dự:
- Đại diện Lãnh đạo Cục Thuế tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố (nội dung 5.1, 5.2);
- Đại diện Lãnh đạo Kho bạc Nhà nước tỉnh (nội dung 5.1, 5.2, 5.4), Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh (nội dung 5.1, 5.2, 5.3, 5.4);
- Chủ tịch UBND thành phố Hải Dương, UBND huyện Gia Lộc (nội dung 5.3), UBND huyện Nam Sách (nội dung 5.4);
- Chủ tịch UBND xã Thanh Quang - huyện Nam Sách, Đại diện lãnh đạo Công ty TNHH MTV khai thác công trình thủy lợi Hải Dương (nội dung 5.4, giao UBND huyện Nam Sách mời).
6. Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tư pháp, Sở Giao thông vận tải báo cáo nội dung: Về việc cải tạo đường tỉnh 396 (đoạn từ Km18+747,5-Km19+356,3) vào khu bảo tồn sinh thái Đảo Cò, xã Chi Lăng Nam, huyện Thanh Miện và phương án điều chuyển chuyển đoạn tuyến đường trên về UBND huyện quản lý (nội dung bổ sung).
* Thời gian: Từ 17h00’ đến 17h30’.
* Mời dự: Đại diện Lãnh đạo Kho bạc Nhà nước tỉnh, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh; Chủ tịch UBND huyện Thanh Miện.