Đăng nhập

Cổng thông tin điện tử tỉnh Hải Dương

23/4/2023  |  English  |  中文

Giấy mời dự phiên họp UBND tỉnh tháng 4, năm 2024 (Lần 3)

Thực hiện Quy chế làm việc của UBND tỉnh, UBND tỉnh tổ chức phiên họp UBND tỉnh tháng 4, năm 2024 (Lần 3) vào chiều thứ Tư, ngày 10 tháng 4 năm 2024 tại Hội trường tầng 1 - Trụ sở UBND tỉnh.
​​​​​​I. Thành phần tham dự toàn bộ các nội dung:
- Chủ trì cuộc họp: Đồng chí Triệu Thế Hùng - Chủ tịch UBND tỉnh.
- Đại biểu tham dự:
+ Đồng chí Lê Thị Ngọc Huyền - Chuyên viên cao cấp, Vụ Conga tác Quốc hội, địa phương và đoàn thể, Văn phòng Chính phủ;
+ Đại diện Lãnh đạo HĐND tỉnh, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;
+ Các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
+ Đại diện Lãnh đạo Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh;
+ Các đồng chí Thành viên UBND tỉnh;
+ Đại diện Lãnh đạo các cơ quan: Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh, Văn phòng Tỉnh ủy;
+ Đại diện Lãnh đạo Ban Kinh tế - Ngân sách, Ban Văn hóa - Xã hội, Ban Pháp chế - HĐND tỉnh;
+ Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh và các chuyên viên có liên quan. Để nghe và giải quyết một số nội dung công việc sau:

II. Nội dung họp:

1. UBND thành phố Hải Dương báo cáo các nội dung:
1.1. Đề xuất chủ trương đầu tư Dự án: Đầu tư xây dựng, hoàn thiện đường Trương Đỗ thuộc Quy hoạch hành chính tập trung tỉnh Hải Dương.
1.2. Tờ trình về việc cho phép thực hiện thí điểm phố ẩm thực Tuệ Tĩnh, phường Bình Hàn, thành phố Hải Dương.
* Thời gian: từ 14h00’ đến 14h45’.
* Mời dự: Chủ tịch UBND thành phố Hải Dương và cán bộ các phòng, ban, phường, đơn vị có liên quan (giao UBND thành phố Hải Dương mời); Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh (Dự nội dung 1.1).
 
2. Sở Y tế báo cáo nội dung: Công tác triển khai công tác chuẩn bị đầu tư Dự án mua sắm trang thiết bị y tế cho 04 bệnh viện tuyến tỉnh.
* Thời gian: từ 14h45’ đến 15h15’.
* Mời dự: Giám đốc các bệnh viện có liên quan (giao Sở Y tế mời).

3. Sở Công Thương:
3.1. Báo cáo giải quyết tồn tại, vướng mắc tại Cụm công nghiệp Hồng Phúc - Hưng Long, huyện Ninh Giang.
3.2. Báo cáo tình hình triển khai, khó khăn vướng mắc về phương án bàn giao tài sản lưới điện hạ áp nông thôn của 37 xã thuộc Dự án REII tỉnh Hải Dương cho Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Dương.
* Thời gian: từ 15h15’ đến 15h45’
* Mời dự:
- Đại diện lãnh đạo Cục Thuế tỉnh;
- Chủ tịch UBND huyện Ninh Giang; Đại diện theo pháp luật: Tập đoàn GCI, Công ty cổ phần đầu tư phát triển GCI Việt Nam (giao Sở Công Thương mời) (Dự nội dung 3.1);
- Đại diện lãnh đạo Quỹ đầu tư phát triển tỉnh Hải Dương, Giám đốc Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Dương (Dự nội dung 3.2).

4. Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch báo cáo nội dung: Tờ trình về việc đề xuất phương án quản lý bãi xe, dịch vụ, hàng quán tại Khu di tích Côn Sơn - Kiếp Bạc, thành phố Chí Linh.
* Thời gian: từ 15h45’ đến 16h15’.
* Mời dự: Chủ tịch UBND thành phố Chí Linh; Trưởng Ban quản lý di tích Côn Sơn - Kiếp Bạc.

5. Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo nội dung: về việc giải quyết vướng mắc tại Dự án đầu tư xây dựng Trường Đại học Hải Dương giai đoạn 1.
* Thời gian: từ 16h15’ đến 16h45’.
* Mời dự: Chủ tịch UBND thành phố Hải Dương; Hiệu trưởng Trường Đại học Hải Dương.

6. Văn phòng UBND tỉnh báo cáo kết quả xin ý kiến bằng phiếu đối với nội dung "Đơn giá vật tư phục vụ công tác giải phóng mặt bằng thuộc dự án đầu tư xây dựng điều chỉnh mở rộng khu dân cư, đô thị Tân Phú Hưng, thành phố Hải Dương”
* Thời gian: từ 16h45’ đến 17h00’
* Mời dự: Chủ tịch UBND thành phố Hải Dương; Đại diện pháp luật của chủ đầu tư Dự án đầu tư xây dựng điều chỉnh mở rộng khu dân cư, đô thị Tân Phú Hưng, thành phố Hải Dương (giao UBND thành phố Hải Dương mời).