Đăng nhập

Cổng thông tin điện tử tỉnh Hải Dương

23/4/2023  |  English  |  中文

Giấy mời dự phiên họp UBND tỉnh tháng 6, năm 2024 (Lần 6)

Thực hiện Quy chế làm việc của UBND tỉnh Hải Dương, UBND tỉnh tổ chức phiên họp UBND tỉnh tháng 6, năm 2024 (Lần 6) vào sáng thứ Tư, ngày 19 tháng 6 năm 2024 tại Hội trường tầng 1 - Trụ sở UBND tỉnh.
I. Thành phần tham dự toàn bộ các nội dung:
- Chủ trì cuộc họp: Đồng chí Lưu Văn Bản - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh.

- Đại biểu tham dự:

+ Đại diện Lãnh đạo HĐND tỉnh, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;

+ Các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh;

+ Đại diện Lãnh đạo Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh;

+ Các đồng chí Thành viên UBND tỉnh;

+ Đại diện Lãnh đạo các cơ quan: Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh, Văn phòng Tỉnh ủy;

+ Đại diện Lãnh đạo Ban Kinh tế - Ngân sách, Ban Văn hóa - Xã hội, Ban Pháp chế - HĐND tỉnh;

+ Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh và các chuyên viên có liên quan. Để nghe và giải quyết một số nội dung công việc như sau:

II. Nội dung họp:

1. Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch báo cáo nội dung: Tờ trình ban hành Quyết định quy định chi tiết tiêu chuẩn xét tặng danh hiệu “Gia đình văn hóa”, “Xã, phường, thị trấn tiêu biểu” trên địa bàn tỉnh.

* Thời gian: Từ 7h30’ đến 7h45’.

* Mời dự: Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố.

2. Sở Tài chính báo cáo các nội dung:

2.1. Tờ trình ban hành Nghị quyết sửa đổi một số nội dung về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng một số khoản phí, lệ phí đã được quy định tại Nghị quyết số 17/2016/NQ-HĐND ngày 05/10/2016, Nghị quyết số 06/2023/NQ-HĐND ngày 13/7/2023 của HĐND tỉnh.

2.2. Về việc thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự toán mua sắm thuộc thẩm quyền phê duyệt của Chủ tịch UBND tỉnh.

* Thời gian: Từ 7h45’ đến 8h30’.

* Mời dự: Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố (nội dung 2.1); Đại diện Lãnh đạo Kho bạc Nhà nước tỉnh (nội dung 2.2).

3. Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo các nội dung:

3.1. Về việc dừng thực hiện dự án Xây dựng cơ sở hạ tầng vùng nuôi trồng thuỷ sản tập trung tại các huyện Cẩm Giàng, Kinh Môn, Tứ Kỳ, Gia Lộc.

3.2. Về nội dung làm việc với Bộ Giao thông vận tải về việc đầu tư Dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 37 đoạn từ Km87+403-Km99+680, thành phố Chí Linh.

* Thời gian: Từ 8h30’ đến 9h15’.

* Mời dự: Chủ tịch UBND thị xã Kinh Môn, UBND huyện Cẩm Giàng, UBND huyện Tứ Kỳ, UBND huyện Gia Lộc (nội dung 3.1); Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh, Chủ tịch UBND thành phố Chí Linh (nội dung 3.2).

4. Sở Tài nguyên và Môi trường báo cáo nội dung: Tờ trình về việc cấp giấy phép thăm dò khoáng sản khu vực núi Trại Tường, phường Phả Lại, thành phố Chí Linh.

* Thời gian: Từ 9h15’ đến 9h30’.

* Mời dự: Chủ tịch UBND thành phố Chí Linh; Người đại diện pháp luật Công ty TNHH Sản xuất vật liệu xây dựng Chí Linh (giao Sở Tài nguyên và Môi trường mời).

5. Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp Sở Tài chính, Sở Tài nguyên và Môi trường, Cục Thuế tỉnh, UBND thành phố Hải Dương và các sở, ngành, đơn vị liên quan báo cáo nội dung: Về việc giải quyết vướng mắc đối với tiền thuê đất của khu đất nằm tại đường Nguyễn Trãi của Công ty TNHH Bơm Ebara Việt Nam.

* Thời gian: Từ 9h30’ đến 10h00’.

* Mời dự: Người đại diện pháp luật Công ty TNHH Bơm Ebara Việt Nam (giao Sở Tài nguyên và Môi trường mời).

6. UBND thành phố Hải Dương, Sở Tài chính, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Xây dựng báo cáo nội dung: Về việc giải quyết vướng mắc tại các Dự án do Công ty cổ phần xây dựng - du lịch Hà Hải thực hiện trên địa bàn thành phố Hải Dương:

6.1. Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo về tình hình thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 844/UBND-VP, ngày 08/3/2024 về việc giải quyết khó khăn, vướng mắc liên quan đến các dự án đầu tư do Công ty cổ phần Xây dựng - Du lịch Hà Hải làm Chủ đầu tư.

6.2. Sở Tài chính, Sở Tài nguyên và Môi trường báo cáo về công tác quyết toán Dự án khu tái định cư 1.

6.3. Sở Xây dựng báo cáo về công tác nghiệm thu các hạng mục tại các dự án khu du lịch sinh thái và dịch vụ thành phố Hải Dương và khu tái định cư 1.

6.4. UBND thành phố Hải Dương báo cáo về việc bàn giao, tiếp nhận trạm xử lý nước thải và công tác GPMB tại Dự án khu du lịch sinh thái và dịch vụ thành phố Hải Dương.

* Thời gian: Từ 10h00’ đến 10h45’.

* Mời dự: Đại diện Lãnh đạo Cục Thuế tỉnh; Người đại diện pháp luật của Công ty cổ phần Xây dựng - du lịch Hà Hải (giao Sở Kế hoạch và Đầu tư mời).

7. Sở Tài nguyên và Môi trường báo cáo nội dung: Tờ trình điều chỉnh phương án đấu giá quyền sử dụng đất, tài sản trên đất tại khu đất số 167 Bạch Đằng, phường Trần Phú, thành phố Hải Dương (báo cáo lại sau phiên họp UBND tỉnh tháng 5 lần 2).

* Thời gian: Từ 10h45’ đến 11h30’.

* Mời dự: Đại diện Lãnh đạo Cục Thuế tỉnh; Chủ tịch UBND thành phố Hải Dương.

8. Sở Xây dựng báo cáo nội dung: Về việc rà soát quy hoạch, đề nghị chấp thuận chủ trương điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng Khu hành chính tập trung tỉnh Hải Dương, tỷ lệ 1/500.

* Thời gian: Từ 11h30’ đến 11h45’.

* Mời dự: Chủ tịch UBND thành phố Hải Dương.

9. Hội Chữ thập đỏ tỉnh báo cáo nội dung: Kế hoạch tổ chức Lễ tôn vinh các cá nhân, gia đình và tập thể hiến máu tiêu biểu giai đoạn 2022-2024 và Ngày hội hiến máu “Hải Dương ngàn trái tim hồng” lần thứ XII.

* Thời gian: Từ 11h45’ đến 12h00’.

* Mời dự: Trưởng Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh, Chủ tịch UBND thành phố Hải Dương; Đại diện Lãnh đạo Đoàn TNCS HCM tỉnh Hải Dương, Liên đoàn Lao động tỉnh.