Đăng nhập

Cổng thông tin điện tử tỉnh Hải Dương

23/4/2023  |  English  |  中文

Giấy mời Dự phiên họp UBND tỉnh tháng 03, năm 2024 (Lần 1)

Thực hiện Quy chế làm việc của UBND tỉnh Hải Dương, UBND tỉnh tổ chức phiên họp UBND tỉnh tháng 03 năm 2024 (Lần 1) vào chiều thứ Hai, ngày 04 tháng 3 năm 2024 tại Hội trường tầng 1 - Trụ sở UBND tỉnh.
​I. Thành phần tham dự toàn bộ các nội dung:
- Chủ trì cuộc họp: Đồng chí Triệu Thế Hùng - Chủ tịch UBND tỉnh.
- Đại biểu tham dự:
+ Đồng chí Lê Thị Ngọc Huyền - Chuyên viên cao cấp, Vụ Công tác Quốc hội, địa phương và đoàn thể, Văn phòng Chính phủ;
+ Đại diện Lãnh đạo HĐND tỉnh, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;
+ Các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
+ Đại diện Lãnh đạo Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh;
+ Các đồng chí Thành viên UBND tỉnh;
+ Đại diện Lãnh đạo các cơ quan: Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh, Văn phòng Tỉnh ủy;
+ Đại diện Lãnh đạo Ban Kinh tế - Ngân sách, Ban Văn hóa - Xã hội, Ban Pháp chế - HĐND tỉnh;
+ Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh và các chuyên viên có liên quan. Để nghe và giải quyết một số nội dung công việc như sau:
II. Nội dung họp:
1. Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo nội dung: Kết quả giải quyết vướng mắc của Công ty TNHH rượu vang và rượu mạnh La Martiniquaise Việt Nam tại xã Hồng Khê, huyện Bình Giang.
* Thời gian: Từ 13h30’ đến 14h00’.
* Mời dự: Chủ tịch UBND huyện Bình Giang; Người đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH rượu vang và rượu mạnh La Martiniquaise Việt Nam, Công ty TNHH Eura-Top (giao Sở Kế hoạch và Đầu tư mời).
2. Sở Tài nguyên và Môi trường báo cáo các nội dung:
2.1. Kết quả giải quyết vướng mắc của Công ty cổ phần ST Steel works thực hiện dự án tại xã Cẩm Điền, huyện Cẩm Giàng.
2.2. Kết quả xử lý các tồn tại, vi phạm tại khu đất liên quan đến Công ty Cổ phần Cá giống Kinh Môn ở xã Hiệp Hòa, thị xã Kinh Môn.
2.3. Kết quả chỉ đạo giải quyết những nội dung liên quan đến hoạt động của Nhà máy nhiệt điện BOT Hải Dương.
2.4. Về việc rà soát ranh giới, diện tích đất Dự án Khu Thương mại - Du lịch - Văn hóa và Đô thị mới phía Tây thành phố Hải Dương (thực hiện theo chỉ đạo tại Thông báo số 12/TB-UBND, ngày 15/01/2024 của UBND tỉnh).
* Thời gian: Từ 14h00’ đến 15h30’.
* Mời dự:
- Đại diện Lãnh đạo Cục Thuế tỉnh (nội dung 2.1, 2.2, 2.3);
- Chủ tịch UBND huyện Cẩm Giàng, Người đại diện theo pháp luật Công ty cổ phần ST Steel work (nội dung 2.1, giao UBND huyện Cẩm Giàng mời);
- Chủ tịch UBND thị xã Kinh Môn (nội dung 2.2, 2.3); Đại diện lãnh đạo Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Dương, Công ty cổ phần kinh doanh nước sạch Hải Dương (nội dung 2.2, giao UBND thị xã Kinh Môn mời);
- Chủ tịch UBND xã Quang Thành, UBND xã Lê Ninh - thị xã Kinh Môn (nội dung 2.3, giao UBND thị xã Kinh Môn mời);
- Người đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH Điện lực JAKS Hải Dương, Công ty cổ phần Đông Hải 27/7, Công ty cổ phần Thương mại và Công nghiệp Cẩm Phả (nội dung 2.3, giao UBND thị xã Kinh Môn mời);
- Đại diện Lãnh đạo Cục Quản lý thị trường tỉnh; Chủ tịch UBND thành phố Chí Linh, Chủ tịch UBND phường Đồng Lạc - thành phố Chí Linh (nội dung 2.3, giao UBND thành phố Chí Linh mời);
- Chủ tịch UBND thành phố Hải Dương; Người đại diện theo pháp luật của Công ty cổ phần tập đoàn Nam Cường Hà Nội (nội dung 2.4).
3. Sở Xây dựng báo cáo các nội dung:
3.1. Kết quả nghiệm thu, bàn giao các hạng mục công trình và giải quyết các vướng mắc, khó khăn thuộc Dự án xây dựng Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương theo nhiệm vụ đã được lãnh đạo UBND tỉnh giao tại Thông báo số 07/TB-VP ngày 23/01/2024.
3.2. Nhiệm vụ Điều chỉnh quy hoạch xây dựng vùng huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.
3.3. Nhiệm vụ Điều chỉnh Quy hoạch chung thị trấn Nam Sách (mở rộng), huyện Nam Sách đến năm 2035.
3.4. Điều chỉnh Nhiệm vụ quy hoạch xây dựng vùng huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 (lần 2).
3.5. Nhiệm vụ Điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương đến năm 2040 (điều chỉnh lần 2).
3.6. Tờ trình phê duyệt Kế hoạch tổ chức lập Chương trình phát triển đô thị thành phố Chí Linh đến năm 2040.
* Thời gian: Từ 15h30’ đến 16h30’.
* Mời dự:
- Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh, Chủ tịch UBND thành phố Hải Dương, Trưởng phòng Cảnh sát PCCC&CNCH - Công an tỉnh, Giám đốc Bệnh viện đa khoa tỉnh (nội dung 3.1);
- Chủ tịch UBND huyện Ninh Giang (nội dung 3.2), UBND huyện Nam Sách (nội dung 3.3, 3.4), UBND thành phố Chí Linh (nội dung 3.5, 3.6).