Đăng nhập

Cổng thông tin điện tử tỉnh Hải Dương

23/4/2023  |  English  |  中文

Giấy mời Dự phiên họp UBND tỉnh tháng 7, năm 2024 (Lần 1)

Thực hiện Quy chế làm việc của UBND tỉnh Hải Dương, UBND tỉnh tổ chức phiên họp UBND tỉnh tháng 7, năm 2024 (Lần 1) vào chiều thứ Sáu, ngày 05 tháng 7 năm 2024 tại Hội trường tầng 1 - Trụ sở UBND tỉnh.
​​​I. Thành phần tham dự toàn bộ các nội dung:
- Chủ trì cuộc họp: Đồng chí Lưu Văn Bản - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh.
- Đại biểu tham dự:
+ Đại diện Lãnh đạo HĐND tỉnh, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;
+ Các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
+ Đại diện Lãnh đạo Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh;
+ Các đồng chí Thành viên UBND tỉnh;
+ Đại diện Lãnh đạo các cơ quan: Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh, Văn phòng Tỉnh ủy;
+ Đại diện Lãnh đạo Ban Kinh tế - Ngân sách, Ban Văn hóa - Xã hội, Ban Pháp chế - HĐND tỉnh;
+ Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh và các chuyên viên có liên quan. Để nghe và giải quyết một số nội dung công việc như sau:
II. Nội dung họp:
1. Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo các nội dung:
1.1. Về việc tiếp tục triển khai Dự án: Đầu tư xây dựng đường tỉnh 394B, tỉnh Hải Dương (đoạn nối từ đường tỉnh 395 đến đường trục Bắc - Nam, huyện Thanh Miện)
1.2. Điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án: Trụ sở làm việc Khối các sở, ban, ngành của tỉnh thuộc Khu hành chính tập trung tỉnh Hải Dương.
1.3. Phương pháp luận về chỉ số năng lực cạnh tranh của sở, ban, ngành và địa phương tỉnh Hải Dương năm 2023 (DDCI Hải Dương 2023) (báo cáo lại sau phiên họp UBND tỉnh tháng 5 lần 2).
1.4. Về việc ban hành Kế hoạch tổ chức Hội nghị “giới thiệu Hải Dương”.
* Thời gian: Từ 14h00’ đến 14h45’. 
* Mời dự:
- Nội dung 1.1: Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư tỉnh, Chủ tịch UBND huyện Bình Giang (nội dung 1.1);
- Nội dung 1.2: Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư tỉnh, Chủ tịch UBND thành phố Hải Dương;
- Nội dung 1.3: Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố; Đại diện Lãnh đạo Cục Thuế tỉnh, Kho bạc Nhà nước tỉnh, Cục Thống kê tỉnh, Chi cục Hải quan tỉnh, Bảo hiểm xã hội tỉnh, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, Cục Quản lý thị trường tỉnh; Trưởng Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh; Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh;
- Nội dung 1.4: Trưởng Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh; Chủ tịch UBND thành phố Hải Dương, UBND huyện Nam Sách, UBND huyện Tứ Kỳ.
2. Sở Xây dựng báo cáo các nội dung: 
2.1. Về việc rà soát quy hoạch, đề nghị chấp thuận chủ trương điều chỉnh quy hoạch chi tiết Khu đô thị mới phía Nam thành phố Hải Dương (Phân khu 2), tỷ lệ 1/500.
2.2. Về phương án Quy hoạch phân khu xây dựng Khu công nghiệp Kim Thành 2, huyện Kim Thành, tỷ lệ 1/2000 (Báo cáo lần 2).
* Thời gian: Từ 14h45’ đến 15h30’.
* Mời dự:
- Chủ tịch UBND thành phố Hải Dương; Người đại diện pháp luật Công ty cổ phần Bất động sản Thành Đông (nội dung 2.1, giao Sở Xây dựng mời);
- Trưởng Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh, Chủ tịch UBND huyện Kim Thành (nội dung 2.2).

​​GM hop UBND tinh thang 7 lan 1.pdf