Đăng nhập

Cổng thông tin điện tử tỉnh Hải Dương

23/4/2023  |  English  |  中文

Giấy mời dự phiên họp UBND tỉnh tháng 5, năm 2024 (Lần 2) (thay thế Giấy mời số 181/GM-UBND, ngày 14/5/2024 của UBND tỉnh)

Thực hiện Quy chế làm việc của UBND tỉnh Hải Dương, UBND tỉnh tổ chức phiên họp UBND tỉnh tháng 5, năm 2024 (Lần 2) vào sáng thứ Năm, ngày 16 tháng 5 năm 2024 tại Hội trường tầng 1 - Trụ sở UBND tỉnh.
​I. Thành phần tham dự toàn bộ các nội dung:
- Chủ trì cuộc họp: Đồng chí Triệu Thế Hùng - Chủ tịch UBND tỉnh.
- Đại biểu tham dự:
​+ Đồng chí Lê Thị Ngọc Huyền - Chuyên viên cao cấp, Vụ Công tác Quốc hội, địa phương và đoàn thể, Văn phòng Chính phủ;
+ Đại diện Lãnh đạo HĐND tỉnh, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;
+ Các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
+ Đại diện Lãnh đạo Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh;
+ Các đồng chí Thành viên UBND tỉnh;
+ Đại diện Lãnh đạo các cơ quan: Công an tỉnh, Sở Xây dựng, Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh, Văn phòng Tỉnh ủy;
+ Đại diện Lãnh đạo Ban Kinh tế - Ngân sách, Ban Văn hóa - Xã hội, Ban Pháp chế - HĐND tỉnh;
+ Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh và các chuyên viên có liên quan. Để nghe và giải quyết một số nội dung công việc như sau:

II. Nội dung họp:
1. Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch báo cáo các nội dung:
1.1. Tờ trình về việc hợp tác toàn diện giữa Uỷ ban nhân dân tỉnh Hải Dương và Tổng Công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines) giai đoạn 2024 - 2028.
1.2. Tờ trình phê duyệt Kế hoạch tổ chức Đại hội Thể dục thể thao các cấp tỉnh Hải Dương lần thứ X năm 2025 – 2026 và Đề án chuẩn bị lực lượng huấn luyện viên, vận động viên thể thao thành tích cao tỉnh Hải Dương tham dự Đại hội TDTT toàn quốc lần thứ X năm 2026.
* Thời gian: Từ 8h00’ đến 8h45’.
* Mời dự: Đại diện Lãnh đạo Tổng Công ty Hàng Không Việt Nam (Vietnam Airlines - nội dung 1.1, giao Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch mời); Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố (nội dung 1.2).

2. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội báo cáo nội dung: Tình hình thực hiện chính sách BHXH trên địa bàn tỉnh; thuận lợi, khó khăn vướng mắc và đề xuất giải pháp.
* Thời gian: Từ 8h45’ đến 9h15’.
* Mời dự: Đại diện Lãnh đạo Bảo hiểm xã hội tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố.

3. Sở Nội vụ báo cáo nội dung: Tờ trình sửa đổi một số nội dung Đề án “Xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non, phổ thông công lập tỉnh Hải Dương năm 2024” và ban hành Kế hoạch tổ chức xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non, phổ thông công lập tỉnh Hải Dương năm 2024 thay thế Kế hoạch số 1405/KH-UBND ngày 16/4/2024 của UBND tỉnh.
* Thời gian: Từ 9h15’ đến 9h45’.
* Mời dự: Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố.

4. Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường báo cáo nội dung: Tiến độ rà soát, lập điều chỉnh chương trình phát triển nhà ở giai đoạn 2022-2030, định hướng đến năm 2045; kế hoạch lập quy hoạch các dự án khu đô thị, khu dân cư trên địa bàn tỉnh; điều chỉnh phân bổ chỉ tiêu đất đai trên địa bàn tỉnh.
* Thời gian: Từ 9h45’ đến 10h15’.
* Mời dự: Đại diện Lãnh đạo Cục Thống kê tỉnh; Trưởng Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố.

5. Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo các nội dung:
5.1. Tiến độ tiếp thu, hoàn thiện hồ sơ Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và Kế hoạch thực hiện Quy hoạch tỉnh.
5.2. Phương pháp luận về chỉ số năng lực cạnh tranh của sở, ban, ngành và địa phương tỉnh Hải Dương năm 2023 (DDCI Hải Dương 2023, báo cáo lại sau phiên họp UBND tỉnh tháng 4 lần 2).
* Thời gian: Từ 10h15’ đến 10h45’.
* Mời dự:
- Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố (nội dung 5.1, 5.2).
- Đại diện Lãnh đạo Cục Thuế tỉnh, Kho bạc Nhà nước tỉnh, Cục Thống kê tỉnh, Chi cục Hải quan tỉnh, Bảo hiểm xã hội tỉnh, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, Cục Quản lý thị trường tỉnh; Trưởng Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh (nội dung 5.2).

6. UBND huyện Nam Sách báo cáo nội dung: Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu dân cư mới xã Hợp Tiến - Hiệp Cát, huyện Nam Sách, tỷ lệ 1/500.
* Thời gian: Từ 10h45’ đến 11h15’.
* Mời dự: Trưởng phòng Cảnh sát PCCC&CNCH - Công an tỉnh.

7. Văn phòng UBND tỉnh báo cáo kết quả xin ý kiến Thành viên UBND tỉnh về các nội dung:
7.1. Tờ trình điều chỉnh phương án đấu giá quyền sử dụng đất, tài sản trên đất tại khu đất số 167 Bạch Đằng, phường Trần Phú, thành phố Hải Dương .
7.2. Quy chế quản lý, vận hành, khai thác nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu tỉnh Hải Dương.
7.3. Về việc ủy quyền cho Sở Thông tin và Truyền thông thực hiện một số nhiệm vụ quản lý nhà nước về báo chí thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh trên địa bàn tỉnh Hải Dương.
* Thời gian: Từ 11h15’ đến 11h45’.
* Mời dự: đại diện Lãnh đạo Cục Thuế tỉnh, Chủ tịch UBND thành phố Hải Dương (nội dung 7.1).