Đăng nhập

Cổng thông tin điện tử tỉnh Hải Dương

23/4/2023  |  English  |  中文

Giấy phép môi trường cấp cho Công ty TNHH Jemmtec Việt Nam

Ngày 7/3, UBND tỉnh cấp phép cho Công ty TNHH Jemmtec Việt Nam, địa chỉ tại Khu công nghiệp Đại An, Km51, Quốc lộ 5, phường Tứ Minh, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương được thực hiện các hoạt động bảo vệ môi trường của Dự án sản xuất sản phẩm gốm, chất xúc tác và cung cấp dịch vụ kỹ thuật liên quan tại nhà xưởng số 01, nhà xưởng 2A và nhà xưởng số 2 KCN Đại An, Km 51, Quốc lộ 5, phường Tứ Minh, thành phố Hải Dương với các nội dung như sau:​