Đăng nhập

Cổng thông tin điện tử tỉnh Hải Dương

23/4/2023  |  English  |  中文

Giấy phép môi trường cấp cho Công ty TNHH TM Bình Nguyên

Ngày 25/3, UBND tỉnh cấp phép cho Công ty TNHH TM Bình Nguyên tại lô CN2, Cụm công nghiệp Đoàn Tùng, xã Đoàn Tùng, huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương được thực hiện các hoạt động bảo vệ môi trường của Nhà máy sản xuất đồ chơi trẻ em với các nội dung như sau: ​