Đăng nhập

Cổng thông tin điện tử tỉnh Hải Dương

23/4/2023  |  English  |  中文

Giấy phép môi trường cấp cho Công ty cổ phần sản xuất & thương mại Đông Hiệp

Ngày 7/02/2024, UBND tỉnh cấp phép cho Công ty cổ phần sản xuất & thương mại Đông Hiệp, địa chỉ tại lô A3-1, Khu công nghiệp Phúc Điền mở rộng, xã Vĩnh Hưng, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương được thực hiện các hoạt động bảo vệ môi trường của dự án Nhà máy Công ty cổ phần sản xuất & thương mại Đông Hiệp với các nội dung như sau: ​