Đăng nhập

Cổng thông tin điện tử tỉnh Hải Dương

23/4/2023  |  English  |  中文

Giấy phép môi trường cấp cho Công ty TNHH Công nghệ FSP Việt Nam

Ngày 7/3, UBND tỉnh điều chỉnh nội dung Giấy phép môi trường số 1892/GPMTUBND ngày 08 tháng 9 năm 2023 của UBND tỉnh Hải Dương cấp cho Công ty TNHH Công nghệ FSP Việt Nam có địa chỉ tại nhà xưởng A5-3 và A5-4, Lô 6, Khu công nghiệp Cẩm Điền - Lương Điền, xã Cẩm Điền, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương, chi tiết tại Phụ lục kèm theo Giấy phép điều chỉnh này. Các nội dung khác giữ nguyên theo Giấy phép môi trường số 1892/GPMT-UBND ngày 08/9/2023.​