Đăng nhập

Cổng thông tin điện tử tỉnh Hải Dương

23/4/2023  |  English  |  中文

Giấy phép môi trường cấp phép cho Công ty TNHH Hữu Thành

​Ngày 7/6, UBND tỉnh cấp phép cho Công ty TNHH Hữu Thành, địa chỉ tại lô CN-03 và lô CN-04, Cụm công nghiệp Thạch Khôi - Gia Xuyên, xã Gia Xuyên, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương được thực hiện các hoạt động bảo vệ môi trường của dự án Nhà máy sản xuất sản phẩm nhựa nguyên sinh tại lô CN-03 và lô CN04, Cụm công nghiệp Thạch Khôi - Gia Xuyên, xã Gia Xuyên, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương với các nội dung như sau: