Đăng nhập

Cổng thông tin điện tử tỉnh Hải Dương

23/4/2023  |  English  |  中文

Giấy phép môi trường cấp cho Công ty TNHH công nghệ điện tử Kwong Kei Tat (Việt Nam)

Ngày 7/3, UBND tỉnh cấp phép cho Công ty TNHH công nghệ điện tử Kwong Kei Tat (Việt Nam) địa chỉ tại nhà xưởng FA6-1, lô số 7, đường số 4, Khu công nghiệp Cẩm Điền - Lương Điền, xã Cẩm Điền, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương, Việt Nam được thực hiện các hoạt động bảo vệ môi trường của Dự án Công ty TNHH công nghệ điện tử Kwong Kei Tat (Việt Nam) tại nhà xưởng FA6-1, lô số 7, đường số 4, Khu công nghiệp Cẩm Điền - Lương Điền, xã Cẩm Điền, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương, Việt Nam với các nội dung như sau: