Đăng nhập

Cổng thông tin điện tử tỉnh Hải Dương

23/4/2023  |  English  |  中文

Giấy phép môi trường cấp cho Công ty TNHH Minh Hiệp

Ngày 8/3, UBND tỉnh cấp phép cho Công ty TNHH Minh Hiệp địa chỉ tại thôn Vạn Tải, xã Hồng Phong, huyện Nam Sách, tỉnh Hải được thực hiện các hoạt động bảo vệ môi trường của Dự án đầu tư xây dựng Khu dân cư mới thôn Thượng Dương, xã Nam Trung, huyện Nam Sách với các nội dung như sau: