Đăng nhập

Cổng thông tin điện tử tỉnh Hải Dương

23/4/2023  |  English  |  中文

Giấy phép môi trường cấp phép cho Công ty cổ phần sản xuất bao bì Khánh An

Ngày 12/6, UBND tỉnh cấp phép cho Công ty cổ phần sản xuất bao bì Khánh An, địa chỉ tại khu Phụ Sơn, phường Hiệp Sơn, thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương được thực hiện các hoạt động bảo vệ môi trường của dự án Nhà máy sản xuất bao bì Khánh An tại phường Hiệp Sơn và phường An Lưu, thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương với các nội dung như sau: