Đăng nhập

Cổng thông tin điện tử tỉnh Hải Dương

23/4/2023  |  English  |  中文

Giấy phép môi trường cấp phép cho Công ty TNHH Nam Sinh

Ngày 24/6, UBND tỉnh cấp phép cho Công ty TNHH Nam Sinh, địa chỉ tại thôn Đức Hỷ, xã Cẩm Hưng, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương được thực hiện các hoạt động bảo vệ môi trường của Cơ sở gia công giày xuất khẩu Nam Sinh tại thôn Đức Hỷ, xã Cẩm Hưng, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương với các nội dung như sau:​