Đăng nhập

Cổng thông tin điện tử tỉnh Hải Dương

23/4/2023  |  English  |  中文

Giấy phép môi trường cấp cho Công ty TNHH Sun Acoustic Vina

Ngày 7/3, UBND tỉnh cấp phép cho Công ty TNHH Sun Acoustic Vina, địa chỉ tại lô B2-3, Khu công nghiệp Cộng Hòa, phường Cộng Hòa, thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương được thực hiện các hoạt động bảo vệ môi trường của Dự án nhà máy Sun Acoustic Vina tại lô B2-3, Khu công nghiệp Cộng Hòa, phường Cộng Hòa, thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương với các nội dung như sau:​