Đăng nhập

Cổng thông tin điện tử tỉnh Hải Dương

23/4/2023  |  English  |  中文

Giấy phép môi trường cấp cho Công ty TNHH Taishodo Việt Nam

Ngày 7/3, UBND tỉnh cấp phép cho Công ty TNHH Taishodo Việt Nam, địa chỉ tại lô XN, Khu công nghiệp Đại An, phường Tứ Minh, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương được thực hiện các hoạt động bảo vệ môi trường của Nhà máy 2 - Công ty TNHH Taishodo Việt Nam với các nội dung như sau: