Đăng nhập

Cổng thông tin điện tử tỉnh Hải Dương

23/4/2023  |  English  |  中文

Giấy phép môi trường cấp cho Công ty cổ phần Tấn Hưng

Ngày 05/03/2024, UBND tỉnh cấp phép cho Công ty cổ phần Tấn Hưng, địa chỉ tại thôn Ngọc Lặc, xã Ngọc Sơn, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương được thực hiện các hoạt động bảo vệ môi trường của Cơ sở sản xuất giấy và cho thuê nhà xưởng với các nội dung như sau: