Đăng nhập

Cổng thông tin điện tử tỉnh Hải Dương

23/4/2023  |  English  |  中文

Giấy phép môi trường cấp cho Công ty TNHH thương mại Tuấn Tú

Ngày 7/02/2024, UBND tỉnh cấp phép cho Công ty TNHH thương mại Tuấn Tú tại thị tứ Đồng Gia, xã Đồng Cẩm, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương được thực hiện các hoạt động bảo vệ môi trường của Nhà máy sản xuất, pha chế phân bón và kinh doanh hàng nông sản, vật tư nông nghiệp với các nội dung như sau: