Đăng nhập

Cổng thông tin điện tử tỉnh Hải Dương

23/4/2023  |  English  |  中文

Giấy phép môi trường cấp cho Công ty TNHH Damoa Vina

Ngày 7/3, UBND tỉnh cấp phép cho Công ty TNHH Damoa Vina, địa chỉ tại thôn Tằng Hạ, xã Gia Xuyên, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương được thực hiện các hoạt động bảo vệ môi trường của Nhà máy Damoa Vina tại thôn Tằng Hạ, xã Gia Xuyên, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương với các nội dung như sau:​