Đăng nhập

Cổng thông tin điện tử tỉnh Hải Dương

23/4/2023  |  English  |  中文

Giờ Trái đất 2024 sẽ diễn ra vào tối thứ Bảy, ngày 23/3

Ngày 26/02/2024, Bộ Công Thương có Văn bản số 1168/BCT-TKNL gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Tập đoàn Điện lực Việt Nam về việc phối hợp tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2024
Sự kiện Giờ Trái đất năm 2024, tắt đèn trong vòng một giờ sẽ diễn ra từ 20h30 đến 21h30, thứ Bảy, ngày 23/3/2024.

Thông điệp của chương trình năm nay là “Tiết kiệm điện - Thành thói quen”, nhằm khuyến khích cộng đồng không chỉ là tiết kiệm điện, tiết kiệm năng lượEVN tổ chức các hoạt động truyền thông hưởng ứng Giờ Trái đất, kết hợp với tuyên truyền tiết kiệm điện...

Bộ Công Thương đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, t​ổ chức các hoạt động truyền thông hưởng ứng Giờ Trái đất diễn ra trong tháng 3 nhằm thu hút được sự quan tâm của động đảo các tổ chức, cơ quan và người dân trên địa bàn tỉnh, thành phố tham gia vào Chiến dịch; Các hoạt động hưởng ứng Giờ Trái đất cần lồng ghép với Chương trình tiết kiệm điện của địa phương thực hiện Chỉ thị số 20/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường tiết kiệm điện giai đoạn 2023-2025 và các năm tiếp theo (Chỉ thị số 20); Vận động các tổ chức, cơ quan và người dân thực hiện tắt đèn và các thiết bị không cần thiết vào thời gian diễn ra Sự kiện Tắt đèn hưởng ứng Giờ Trái đất.

Tập đoàn Điện lực Việt Nam: Chỉ đạo Tổng công ty, Công ty Điện lực các tỉnh, thành phố hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2024 phổ biến tuyên truyền tại các địa điểm giao dịch khách hàng, trụ sở của các đơn vị điện lực trong tháng 3 năm 2024; Thực hiện các hoạt động hưởng ứng Giờ Trái đất kết hợp thực hiện các nhiệm vụ được giao tại Chỉ thị số 20; Vận động các tổ chức, cơ quan và khách hàng thực hiện tắt đèn và các thiết bị không cần thiết vào thời gian diễn ra Sự kiện Tắt đèn hưởng ứng Giờ Trái đất; Đảm bảo an toàn lưới điện trong thời gian diễn ra sự kiện./.     ​