Đăng nhập

Cổng thông tin điện tử tỉnh Hải Dương

23/4/2023  |  English  |  中文

Giấy phép môi trường của Dự án Công ty TNHH Advanced Material Evergreen Vina

UBND t​​ỉnh Hải ​Dươn​g ban hành Quyết định số 14/GPMT-UB​ND ngày 05/01/2024

UBND t​​ỉnh Hải ​Dươn​g ban hành Quyết định số 14/GPMT-UB​ND ngày 05/01/2024 về việc Cấp phép cho Công ty TNHH Advanced Material Evergreen Vina địa chỉ tại Nhà xưởng FA3-1, FA3-2, Lô 3, Khu công nghiệp Cẩm Điền - Lương Điền, xã Cẩm Điền, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương, Việt Nam được thực hiện các hoạt động bảo vệ môi trường của Dự án Công ty TNHH Advanced Material Evergreen Vina tại một phần nhà xưởng FA3 (Nhà xưởng kí hiệu là FA3-1 và FA3-2), Lô 3, Khu công nghiệp Cẩm Điền - Lương Điền, xã Cẩm Điền, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương, Việt Nam.