Đăng nhập

Cổng thông tin điện tử tỉnh Hải Dương

23/4/2023  |  English  |  中文

Hải Dương là một trong 7 địa phương có tốc độ tăng trưởng GRDP 2 chữ số

Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Việt Nam tăng 6,43% trong 6 tháng đầu năm 2024, chỉ thấp hơn mức cùng kỳ năm 2022.
Trong giai đoạn này, nhiều địa phương trên cả nước đều chứng kiến tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) tăng trưởng mạnh. Có 7 địa phương ghi nh​ận tốc độ tăng trưởng GRDP 2 chữ số gồm: Bắc Giang (14,14%), Khánh Hòa (12,73%), Thanh Hóa (11,5%), Hà Nam (10,35%), Hải Phòng (10,32%), Trà Vinh (10,27%), Hải Dương (10%).
Interactive) Tăng trưởng GRDP của 63 địa phương 6 tháng năm 2024
Tại buổi làm việc với Đoàn công tác của Tổ Biên tập thuộc Tiểu ban Kinh tế - Xã hội ngày 25/6 , đ​ồng chí Lê Hồng Diên, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ giải pháp phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 – 2025 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm​ 2026 – 2030 tỉnh Hải Dương. Theo báo cáo, tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) giai đoạn 2021 - 2023 tăng bình quân 8,6%; GRDP bình quân đầu người năm 2023 đạt 94,1 triệu đồng, ước thực hiện đến cuối nhiệm kỳ là 113,4 triệu đồng, tương đương 4.725 USD. Đến năm 2030, Hải Dương phấn đấu là tỉnh công nghiệp hiện đại, trung tâm công nghiệp động lực của vùng Đồng bằng sông Hồng, có quy mô nền kinh tế lớn trong cả nước. Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân đạt khoảng 9,5%/năm; GRDP bình quân đầu người (theo giá hiện hành) đạt trên 180 triệu đồng; tỉnh luôn duy trì mức tăng trưởng cao so với mức trung bình chung của cả nước…