Đăng nhập

Cổng thông tin điện tử tỉnh Hải Dương

23/4/2023  |  English  |  中文

Hải Dương: Hoàn thành bàn giao các vị trí móng cột đường dây 500kV Nam Định I – Phố Nối

Đến nay, tỉnh Hải Dương đã bàn giao 74/74 vị trí móng cột cho nhà thầu thi công dự án đường dây 500kV Nam Định I - Phố Nối.

​Dự án đi qua các huyện Ninh Giang, Gia Lộc, Thanh Miện và Bình Giang của tỉnh Hải Dương với 74 vị trí. Trong đó, tại huyện Ninh Giang, dự án đi qua 3 xã với 17 vị trí cột; tại huyện Gia Lộc, dự án đi qua 2 xã với 9 vị trí cột; huyện Thanh Miện có 21 vị trí cột đi qua 6 xã và huyện Bình Giang có 27 vị trí cột đi qua 5 xã.

 

ảnh minh họa

Sau khi được bàn giao, nhà thầu đã triển khai thi công đồng loạt 74 vị trí móng cột, trong đó 25 vị trí đã xong phần bê tông móng, 49 vị trí đang đào múc móng, 4 cột đang thi công lắp dựng. Đối với phần hành lang tuyến đường dây, tỉnh Hải Dương có 31 khoảng néo, hiện đã bàn giao cho nhà thầu thi công 18 khoảng. Theo kế hoạch, trước ngày 30/3, các địa phương hoàn thành giải phóng mặt bằng, bàn giao cho nhà thầu thi công.

Thời gian qua, UBND tỉnh Hải Dương đã phối hợp chặt chẽ với chủ đầu tư và các nhà thầu thi công huy động nhân lực, phương tiện thực hiện phương châm “4 tại chỗ” trong thi công dự án. Các nhà thầu tập trung nguồn lực thi công 3 ca, 4 kíp và 24/7 để đẩy nhanh tiến độ triển khai.

Theo quy hoạch, dự án đường dây 500kV Nam Định I - Phố Nối có tuyến đường dây đi qua địa bàn tỉnh Hải Dương dài 30,79km, gồm 74 vị trí móng cột qua địa bàn 4 huyện Ninh Giang, Gia Lộc, Thanh Miện và Bình Giang.