Đăng nhập

Cổng thông tin điện tử tỉnh Hải Dương

23/4/2023  |  English  |  中文

Hải Dương thu nhập bình quân đầu người đứng 10 cả nước và thứ 5 vùng ĐBSH

Tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều của tỉnh là 0,71% đứng thứ 7 cả nước và đứng thứ 3 vùng đồng bằng sông Hồng sau Thủ đô Hà Nội và Thành phố Hải Phòng.
Theo kết quả điều tra Khảo sát mức sống năm 2023 do Tổng cục Thống kê thực hiện ở 63 tỉnh, thành phố trong cả nước cho thấy: Thu nhập bình quân đầu người của tỉnh Hải Dương năm 2023 đã đạt 5,33 triệu đồng/người/tháng, tăng 8,2% so với năm 2022. Với kết quả này, Hải Dương trở thành tỉnh có mức thu nhập đứng thứ 10 cả nước và thứ 5 trong vùng đồng bằng sông Hồng.
 

Ngoài ra, kết quả điều tra còn cung cấp thêm một số thông tin quan trọng của tỉnh Hải Dương như: Tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều của tỉnh là 0,71% đứng thứ 7 cả nước và đứng thứ 3 vùng đồng bằng sông Hồng sau Thủ đô Hà Nội và Thành phố Hải Phòng.

Cùng với đó, chênh lệch giữa nhóm có thu nhập cao nhất và thấp nhất của tỉnh là 5,1 lần, thấp hơn khá nhiều so với bình quân cả nước và vùng đồng bằng sông Hồng. Kết quả điều tra cũng cho thấy: Tỷ lệ phụ thuộc của dân số là 0,86; tức là cứ 1 người trong độ tuổi lao động có bình quân 0,86 người phụ thuộc không lao động.