Đăng nhập

Cổng thông tin điện tử tỉnh Hải Dương

23/4/2023  |  English  |  中文

Hải Dương: Hưởng ứng Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam năm 2024

UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam năm 2024 trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, chủ đề cho các hoạt động Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam năm 2024 là “Thông tin minh bạch - Tiêu dùng an toàn".

Các hoạt động hưởng ứng Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam năm 2024 được tổ chức nhằm kêu gọi, động viên, khuyến khích sự tham gia của các cơ quan nhà nước, tổ chức xã hội, doanh nghiệp và người tiêu dùng vào các hoạt động liên quan; từng bước đưa Ngày Quyền của người tiêu dùng thành động lực và điểm nhấn quan trọng trong đời sống kinh tế xã hội, góp phần xây dựng môi trường kinh doanh, tiêu dùng lành mạnh cho đất nước. Các hoạt động hưởng ứng cần được tổ chức, thực hiện một cách thiết thực, hiệu quả, sáng tạo, tiết kiệm.

Các hoạt động hưởng ứng Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam năm 2024 được tổ chức nhằm kêu gọi, động viên, khuyến khích sự tham gia của các cơ quan Nhà nước, tổ chức xã hội, doanh nghiệp và người tiêu dùng trên địa bàn tỉnh vào các hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm cũng như sự chú ý của doanh nghiệp, người dân đối với công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; từng bước đưa Ngày Quyền của người tiêu dùng thành động lực và điểm nhấn quan trọng trong đời sống xã hội; góp phần xây dựng môi trường kinh doanh, tiêu dùng lành mạnh, ổn định, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Các hoạt động vì quyền lợi người tiêu dùng được khuyến khích tổ chức và thực hiện trong suốt cả năm 2024 trong đó tập trung vào các khoảng thời gian cao điểm về kinh doanh và tiêu dùng như: Tết Dương lịch, Tết Âm lịch, các mùa mua sắm hoặc các ngày cao điểm mua sắm trên thị trường. Các hoạt động sẽ bắt đầu từ mùa mua sắm cuối năm 2023, được tập trung tổ chức trong tháng 3 (tháng cao điểm) và kéo dài hết năm 2024, tùy tình hình thực tiễn tại các cơ quan, tổ chức, địa phương.

UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị tổ chức phát động hưởng ứng “Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam" năm 2024 và Cuộc vận động: “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam", tổ chức lồng ghép với sự kiện "Không gian trải nghiệm mua sắm không dùng tiền mặt" trong Chương trình xúc tiến thương mại và thương mại điện tử năm 2024 của tỉnh.

Trong đó, phải tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật về bảo vệ quyền người tiêu dùng như: Tổ chức tuyên truyền, phổ biến Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng năm 2023 (có hiệu lực từ ngày 01/7/2024) và các điểm mới của Luật này bằng các hình thức đa dạng, phù hợp với điều kiện, tình hình thực tế. Xây dựng các chuyên mục, chương trình, tin, bài phổ biến Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan trên Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Hải Dương, Cổng thông tin điện tử tỉnh Hải Dương, Bản tin Kinh tế thương mại và công nghiệp Hải Dương, Website Sở Công Thương… - Tuyên truyền về bảo vệ quyền lợi người tiêu bằng hình thức treo băng rôn, khẩu hiệu trên một số tuyến đường, phố trung tâm, phát tờ rơi, tờ gấp tại một số chợ, siêu thị, trung tâm thương mại, trường học trên địa bàn tỉnh, tập trung từ 01/3 đến 31/3/2024. Xây dựng và phát hành Video tuyên truyền trên màn hình Led tại sự kiện hưởng ứng Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam năm 2024. Xây dựng và phát hành các tài liệu, ấn phẩm tuyên truyền kiến thức pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. - Tổ chức hội nghị tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trên địa bàn tỉnh. Tổ chức diễu hành, tuyên truyền trên các tuyến đường, phố hưởng ứng ngày Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam năm 2024.

UBND tỉnh yêu cầu Sở Công Thương trên cơ sở nội dung Kế hoạch tổ chức triển khai, phối hợp các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố, thị xã; Hội Tiêu chuẩn và Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; các Hội, Hiệp hội doanh nghiệp và các doanh nghiệp, trung tâm thương mại, siêu thị, các chợ trên địa bàn tỉnh thực hiện tiết kiệm, hiệu quả.

Các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố phối hợp với Sở Công Thương và các tổ chức, đơn vị có liên quan triển khai nội dung theo kế hoạch. UBND huyện, thị xã, thành phố căn cứ nội dung Kế hoạch và yêu cầu thực tế của địa phương, xây dựng kế hoạch chi tiết, bố trí kinh phí triển khai trên địa bàn quản lý nhằm tạo thành đợt tuyên truyền đồng bộ, sâu rộng, thiết thực, hiệu quả về công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trên địa bàn tỉnh.

 Ke hoach huong ung Ngay quyen nguoi tieu dung nam 2024.pdf