Đăng nhập

Cổng thông tin điện tử tỉnh Hải Dương

23/4/2023  |  English  |  中文

Cẩm Giàng hiến máu tình nguyện năm 2024

Sáng 05/03, Ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện huyện Cẩm Giàng phối hợp với Viện huyết học truyền máu Trung ương tổ chức Ngày hội hiến máu tình nguyện với chủ đề “Ngọn lửa hồng thắp sáng tin yêu”.
​Đây là đợt hiến máu tình nguyện tiếp theo trong năm 2024 do Ban chỉ đạo vận động hội hiến máu tình nguyện huyện Cẩm Giàng tổ chức.
Ngày hội hiến máu tình nguyện ​có hàng trăm người đăng ký tham gia hiến máu, trong đó chủ yếu là hội viên các ngành, đoàn thể, các tầng lớp nhân dân, cán bộ công nhân viên chức, người lao động, lực lượng vũ trang, đoàn viên, học sinh, sinh viên, giáo viên, nhân viên các trường học… Trong độ tuổi từ 18 đến 60 tuổi trên địa bàn huyện đăng ký tham gia hiến máu, trong đó có nhiều người lần đầu tham gia hiến máu. Kết quả đã thu nhận được 335 đơn vị máu. Từ đầu năm đến nay tổng thu nhận được 441 đơn vị máu.
Để đạt được kết quả như trên, ngay từ đầu năm Ban chỉ đạo vận động hội hiến máu tình nguyện huyện Cẩm Giàng đã xây dựng kế hoạch, đồng thời triển khai phát động cuộc vận động toàn dân tham gia hội hiến máu tình nguyện, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức của mỗi người dân về lợi ích, ý nghĩa của việc hội hiến máu tình nguyện, từ đó tích cực đăng ký tham gia hiến máu, thể hiện trách nhiệm đối với cộng đồng xã hội.​