Đăng nhập

Cổng thông tin điện tử tỉnh Hải Dương

23/4/2023  |  English  |  中文

Hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh

UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch Hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) trên địa bàn tỉnh Hải Dương năm 2024

​Mục đích kế hoạch đề ra nhằm đảm bảo sự thống nhất trong công tác chỉ đạo, điều hành, triển khai và phối hợp thực hiện có hiệu quả các hoạt động hỗ trợ pháp lý cho DNNVV; thông qua đó tạo chuyển biến cơ bản về nhận thức pháp luật, ý thức tìm hiểu, tuân thủ pháp luật trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, chủ động phòng chống rủi ro pháp lý cho DNNVV.  Xác định rõ trách nhiệm và nâng cao năng lực của các sở, ban, ngành, Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố trong việc tham gia tổ chức, thực hiện công tác hỗ trợ pháp lý cho DNNVV trên địa bàn tỉnh, góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước bằng pháp luật đối với doanh nghiệp; nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2024.

Nội dung hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp bao gồm: Xây dựng, quản lý, duy trì, rà soát, cập nhật, khai thác và sử dụng cơ sở dữ liệu pháp luật phục vụ hoạt động của doanh nghiệp; Biên soạn, phát hành tài liệu tuyên truyền, phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật mới ban hành liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp; Tổ chức Hội nghị bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho Doanh nghiệp và người làm công tác hỗ trợ pháp lý cho Doanh nghiệp​; Tư vấn và giải đáp pháp luật cho doanh nghiệp; Tiếp nhận kiến nghị của doanh nghiệp về hoàn thiện pháp luật..​​.