Đăng nhập

Cổng thông tin điện tử tỉnh Hải Dương

23/4/2023  |  English  |  中文

Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua 24 nghị quyết tại kỳ họp thứ 21 (kỳ họp chuyên đề) HĐND tỉnh, khóa XVII

Chiều 24/4, sau 1/2 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, với tinh thần dân chủ và trách nhiệm cao, Kỳ họp thứ 21 (kỳ họp chuyên đề) HĐND tỉnh khóa XVII đã hoàn thành tất cả các nội dung, chương trình theo kế hoạch và bế mạc kỳ họp.

​Tại kỳ họp này, trên cơ sở xem xét các báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết của Thường trực HĐND tỉnh và UBND tỉnh; báo cáo thẩm​ tra của các Ban của HĐND tỉnh; căn cứ các quy định của pháp luật và tình hình thực tế của địa phương, HĐND tỉnh đã dân chủ thảo luận, thống nhất thông qua 24 nghị quyết liên quan đến nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, đảm bảo phù hợp quy định của pháp luật, yêu cầu thực tiễn công tác quản lý nhà nước và thẩm quyền được giao của HĐND tỉnh.

 

Đồng chí Lê Văn Hiệu, , Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh ​ phát biểu bế mạc kỳ họp

Phát biểu bế mạc kỳ họp, đồng chí Lê Văn Hiệu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Hải Dương nhấn mạnh 24 nghị quyết được thông qua là căn cứ pháp lý quan trọng để các cấp, ngành tiếp tục triển khai thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2024.

Đánh giá những tháng đầu năm 2024, đồng chí Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Văn Hiệu  nhấn mạnh: Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh Hải Dương đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời triển khai các nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội đề ra. Hải Dương duy trì ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh và đạt một số kết quả tích cực, rất đáng phấn khởi. Chỉ ra một vài hạn chế, vướng mắc kéo dài, đồng chí đề nghị cần khẩn trương khắc phục những nguyên nhân chủ quan trong thời gian tới. Ngay sau kỳ họp, HĐND tỉnh Hải Dương đề nghị UBND tỉnh, các đại biểu, các Ban HĐND tỉnh khẩn trương triển khai 4 nhóm nhiệm vụ trọng tâm.


Kỳ họp thứ 21 HĐND khóa XVII thông qua 24 nghị quyết

Đó là chỉ đạo triển khai kịp thời các nghị quyết vừa được thông qua, khẩn trương đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân các dự án đầu tư công, phấn đấu đạt mục tiêu giải ngân trên 95%. UBND tỉnh chỉ đạo việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã đúng tiến độ, giải quyết dứt điểm, đúng lộ trình vấn đề cán bộ, công chức, cán bộ hoạt động không chuyên trách dôi dư. Ưu tiên nguồn lực hỗ trợ đầu tư xây dựng hạ tầng, phát triển kinh tế - xã hội tại các đơn vị hành chính thực hiện sắp xếp. Tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân trong quá trình sắp xếp, đổi tên đơn vị hành chính.

UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả kết luận, kiến nghị sau giám sát của HĐND tỉnh và sẽ đánh giá kết quả việc thực hiện tại kỳ họp cuối năm.

​​
Đồng chí Lê Hồng Diên, Ủy viên UBND tỉnh, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị HĐND tỉnh quyết định chủ trương đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư của 15 dự án, công trình đầu tư công

Qua giám sát và phản ánh của cử tri, báo chí cho thấy chất lượng nước, nước sinh hoạt nông thôn ở một số nơi chưa bảo đảm, cá lồng chết hàng loạt thời gian qua ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống người dân. UBND tỉnh, các sở, ngành, địa phương cần sớm có những giải pháp cụ thể để khắc phục tình trạng nước sinh hoạt nông thôn, nguồn nước hệ thống Bắc Hưng Hải đang ô nhiễm; tình trạng quá tải và ô nhiễm tại các bãi rác sinh hoạt tập trung khu vực nông thôn.

Các đại biểu, các ban HĐND tỉnh Hải Dương cần tiếp tục quan tâm nhiệm vụ giám sát, kiến nghị các cấp giải quyết những vướng mắc và liên hệ chặt chẽ với doanh nghiệp, cử tri để nắm bắt những khó khăn; vận động cử tri, nhân dân thực hiện nghị quyết, chính sách pháp luật.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Văn Hiệu mong muốn và tin tưởng với tinh thần quyết tâm phát huy kết quả kinh tế - xã hội 4 tháng đầu năm; tập trung khắc phục hạn chế với tinh thần trách nhiệm cao nhất, Hải Dương sẽ tiếp tục phát triển, đáp ứng tốt hơn yêu cầu, nguyện vọng của nhân dân trong tỉnh.