Đăng nhập

Cổng thông tin điện tử tỉnh Hải Dương

23/4/2023  |  English  |  中文

Hội nghị triển khai thí điểm học bạ số cấp tiểu học

Ngày 10/5, Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Dương tổ chức hội nghị triển khai thí điểm học bạ số cấp tiểu học năm học 2023-2024.
Tại hội nghị, các chuyên gia phổ biến những định hướng cơ bản của việc triển khai thí điểm học bạ số nói riêng và việc chuyển đổi số của ngành nói chung trong giảng dạy, học tập nhằm nâng cao chất lượng giáo dục. Học viên được tìm hiểu các kiến thức về kế hoạch, phương án triển khai học bạ số; hướng dẫn sử dụng hệ thống phần mềm học bạ số; hướng dẫn ký số trên học bạ điện tử và thực hành các kỹ năng sử dụng hệ thống học bạ số, ký số trên học bạ điện tử; đồng thời thảo luận, trao đổi, giải đáp những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện thí điểm học bạ số.

​Các đại biểu dự hội nghị
Tại các trường học, hiệu trưởng đã được cấp chữ ký số công vụ, giáo viên được trang bị chữ ký số của Ban Cơ yếu Chính phủ, Viettel, VNPT… Các cơ sở giáo dục đã được trang bị phần mềm quản lý tích hợp cơ sở dữ liệu ngành do Sở Giáo dục và Đào tạo xây dựng; cán bộ quản lý, giáo viên đã được tập huấn, sử dụng thành thạo các nghiệp vụ; các phần mềm đã được nâng cấp, bổ sung để triển khai thí điểm học bạ số.

Việc triển khai thí điểm học bạ số ở cấp tiểu học nhằm thực hiện kế hoạch của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc thực hiện Đề án “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong giáo dục và đào tạo giai đoạn 2022-2025, định hướng đến năm 2030” của Chính phủ, xây dựng, hoàn thiện mô hình, quy trình quản lý, sử dụng học bạ số làm cơ sở để triển khai học bạ số thống nhất trên toàn tỉnh; qua đó chuẩn bị sẵn sàng kết nối với hệ thống quản lý thông tin của Bộ Giáo dục và Đào tạo, thống nhất toàn quốc.