Đăng nhập

Cổng thông tin điện tử tỉnh Hải Dương

23/4/2023  |  English  |  中文

Hội Khuyến học tỉnh sơ kết công tác 6 tháng đầu năm

Sáng 10/7, Hội Khuyến học tỉnh tổ chức hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, sơ kết 5 năm thực hiện Kết luận 49-KL/TW ngày 10/5/2019 của Ban Bí thư.


Ông Vũ Đình Tiến, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Khuyến học tỉnh báo cáo tại hội nghị

Theo báo cáo, tính đến tháng 6/2024, các cấp Hội tiếp tục xây dựng, củng cố kiện tonaf tổ chức hội và phát triển hội viên. Hội Khuyến học là nòng cốt trong việc liên kết, phối hợp với các tổ chức lực lượng xã hội tham gia các hoạt động khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập và khuyến khích hình thành các mô hình khuyến học tự nguyện. Làm tốt công tác vận động, thuyết phục của các cấp Hội và hội viên 6 tháng đầu năm có chuyển biến tích cực: Số chi hội, Ban Khuyến học dòng họ, đơn vị Khuyến học ở các xã, phường, thị trấn trong toàn tỉnh đều tăng cao.

Theo thống kê của Hội Khuyến học 12 huyện, thị xã, thành phố, trong 6 tháng đầu năm tổng số chi hội là 2.257; Tổng số Ban Khuyến học dòng họ là 8.925. Đến nay tổng số Hội viên trong toàn tỉnh là 821.026, đạt 42,1% dân số. Các huyện có số hội viên cao trong 6 tháng đầu năm là: Hội Khuyến học Chí Linh 109.596 hội viên (=73,3%); Bình Giang 40,2%; Thanh Hà 43,7%; Tứ Kỳ 43,2%; Nam Sách có số hội viên mới kết nạp nhiều nhất 3.685; các đơn vị Hội Khuyến học cấp hyện còn lại phát triển hội viên còn hạn chế.


Đại biểu phát biểu ý kiến bổ sung vào báo cáo

Trong gần 5 năm triển khai thực hiện Kết luận 49 của Ban Bí thư, tất cả các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh đều làm tốt công tác tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền. Hội Khuyến học các huyện cũng đã phối hợp chặt chẽ với ngành giáo dục thực hiện tốt việc hướng dẫn, kiểm tra, đánh giá, xếp loại “Cộng đồng học tập" cấp xã theo Thông tư 44 của Bộ Giáo dục – Đào tạo, góp phần khuyến khích cơ sở thi đua phấn đấu đạt các tiêu chí học tập cùng với phong trào xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Kết quả thực hiện các tiêu chí học tập, trong 5 năm qua, toàn tỉnh có 515.481 gia đình đăng ký “Gia đình học tập", trong đó có 452.702 gia đình được công nhận, đạt tỷ lệ 88%. Có 8366 dòng họ đăng ký “Dòng họ học tập", trong đó có 7.099 dòng họ được công nhận DHHT, đạt tỷ lệ 84,86%...


Ông Nguyễn Hữu Đoan, Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh trình bày tờ trình về việc bầu bổ sung Uỷ viên BCH Hội Khuyến học tỉnh khoá V (nhiệm kỳ 2020-2025)

Nhiệm vụ 6 tháng cuối năm, Hội Khuyến học tỉnh sẽ tập trung đẩy mạnh các hoạt động khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập. Phát động tháng 9 Khuyến học và kỷ niệm Ngày Khuyến học Việt Nam (02/10). Tiếp tục phối hợp với Ngân hàng nông nghiệp và PTNT, Đài PT-TH tổ chức chương trình trao học bổng “Nâng cánh ước mơ" 2024. Tiếp tục phối hợp với Trung tâm chính trị huyện mở lớp đào tập huấn cán bộ khuyến học cơ sở các đơn vị còn lại. Tham gia Hội đồng kiểm tra, đánh giá xếp loại “Cộng đồng học tập" cấp xã, cấp huyện, cấp tỉnh theo thông tư 25 và 24 của Bộ Giáo dục Đào tạo….Mục tiêu đến năm 2030, xây dựng các mô hình học tập xã hội theo Quyết định 1737/QĐ-TTg và Quyết định 667/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạch 4206/KH-UBND của UBND tỉnh Hải Dương. Trong đó, tiếp tục đẩy mạnh và đổi mới công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cán bộ, hội viên và nhân dân về xây dựng XHHT vừa là nhiệm vụ, vừa là trách nhiệm và quyền lợi thiết thực của người dân trong việc phát triển bản thân, đảm bảo cuộc sống và tiến bộ xã hội….


Các đại biểu nhất trí tán thành bầu bổ sung 06 uỷ viên BCH và 02 uỷ viên Ban Thường vụ

Cũng trong buổi sáng, Hội Khuyến học tỉnh tiến hành thảo luận và biểu quyết bầu bổ sung, thay thế một số Uỷ viên BCH Hội Khuyến học tỉnh. Theo đó, hội nghị nhất trí tán thành 100% bầu bổ sung 06 uỷ viên BCH và 02 uỷ viên Ban Thường vụ. 06 uỷ viên BCH gồm: Bà Nguyễn Thị Thu Huyển – Phó Chánh Văn phòng Tỉnh uỷ; Ông Nguyễn Hùng Chương - Phó Tổng Biên tập Báo Hải Dương; Ông Nguyễn Văn Quyết - Phó Chủ tịch Thường trực Liên đoàn Lao động tỉnh; Ông Đào Xuân Anh - Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh; Ông Đỗ Huy Chính – Phó Giám đốc Sở Nội vụ; Bà Lê Thị Thắm – Chánh Văn phòng Hội Khuyến học tỉnh.

Hội nghị thống nhất bầu bà Nguyễn Thị Thu Huyển – Phó Chánh Văn phòng Tỉnh uỷ và bà Lê Thị Thắm – Chánh Văn phòng Hội Khuyến học tỉnh là uỷ viên Ban Thường vụ Hội.