Đăng nhập

Cổng thông tin điện tử tỉnh Hải Dương

23/4/2023  |  English  |  中文

Tích cực, quyết liệt hơn trong thực hiện các nhiệm vụ của Chuyển đổi số, Đề án 06 và công tác cải cách hành chính

Sáng 15/4, Ban Chỉ đạo chuyển đổi số tỉnh tổ chức hội nghị đánh giá kết quả chuyển đổi số gắn với thực hiện Đề án 06 của Chính phủ và công tác cải cách hành chính giai đoạn 2021-2023 trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Trần Đức Thắng, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo chuyển đổi số tỉnh Hải Dương chủ trì hội nghị.
​​Dự hội nghị có đồng chí Triệu Thế Hùng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; đồng chí Nguyễn Minh Hùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và một số đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị, địa phương trong tỉnh.

​Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương Trần Đức Thắng phát biểu kết luận hội nghị

Thời gian qua, các sở, ngành đã thực hiện rà soát, để tham mưu UBND tỉnh phê duyệt phương án đơn giản hoá TTHC, đề nghị các bộ, ngành trung ương sửa đổi, bổ sung, đơn giản hoá 165 thủ tục liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của người dân, doanh nghiệp; 05 thủ tục thuộc lĩnh vực tư pháp. Việc triển khai số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC năm 2023 tăng 38% so với cuối năm 2022: kết quả số hóa hồ sơ đạt tỉ lệ 98,57%; 

Các sở, ban, ngành, địa phương đã hoàn thành, cung cấp 25/25 dịch vụ công thiết yếu theo Đề án 06/CP; trong đó, 23/25 dịch vụ công thiết yếu đã được thực hiện toàn trình. Tỉnh đã hoàn thành số hoá trên 2,1 triệu dữ liệu dân cư, đạt 100%; Tỉnh đã tích hợp 618 dịch vụ công trực tuyến trên Cổng dịch vụ công quốc gia. Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh Hải Dương đang cung cấp 1.899 dịch vụ công, trong đó có 573 dịch vụ công trực tuyến toàn trình. Tổ chức khai thác, vận hành có hiệu quả các ứng dụng: Hệ thống quản lý văn bản và điều hành, Hệ thống thư điện tử công vụ, Cổng thông tin điện tử, Hệ thống hội nghị truyền hình, chữ ký số phần mềm báo cáo, đánh giá chỉ số Chính quyền số; phần mềm họp không giấy tờ toàn tỉnh… 100% văn bản chỉ đạo điều hành (trừ văn bản mật) được trao đổi thông qua môi trường mạng, 100% các cơ quan, đơn vị sử dụng chữ ký số và thư điện tử công vụ trong thực thi công việc. Đã thực hiện nâng cấp Cổng thông tin điện tử liên thông 3 cấp của tỉnh và nâng cấp, bổ sung ứng dụng cho Hệ thống thông tin giải quyết TTHC của tỉnh, phục vụ tốt công tác quản lý, điều hành của các cấp lãnh đạo và trao đổi thông tin giữa các cơ quan, đơn vị và giữa các cơ quan nhà nước với người dân, tổ chức.


Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Triệu Thế Hùng phát biểu tại hội nghị 

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Trần Đức Thắng nhấn mạnh thời gian qua, các cấp, các ngành, các địa phương đã nỗ lực, cố gắng trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện tốt các nhiệm vụ của Chuyển đổi số, Đề án 06 và Cải cách hành chính góp phần phục vụ công cuộc phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh trên địa bàn tỉnh. 

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các đơn vị, địa phương cần đổi mới và nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, hình thức tuyên truyền về Chuyển đổ số, Đề án 06, CCHC, trong đó tiếp tục phát huy tốt hoạt động của các Tổ công nghệ cộng đồng, Tổ Đề án 06 ở cơ sở, để giúp người dân thay đổi nhận thức, hình thành thói quen, kỹ năng công dân số. Tiếp tục xây dựng, hoàn thiện hành lang pháp lý, chủ động ban hành các văn bản chỉ đạo, lãnh đạo thuộc thẩm quyền của địa phương, khẩn trương triển khai xây dựng quy chế hoạt động của các trung tâm điều hành thông minh (IOC), trung tâm điều hành an ninh mạng (SOC).​  Đồng thời, các sở, ngành, địa phương phải tiếp tục bổ sung, cập nhật, hoàn thiện, làm giàu hệ thống dữ liệu số của tỉnh đã có theo đúng nguyên tắc “đúng, đủ, sạch, sống" để kết nối, chia sẻ đầy đủ với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và các hệ thống dữ liệu quốc gia khác.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh Hùng phát biểu tại hội nghị

Đối với những việc còn chậm muộn trong công tác chỉ đạo, triển khai thực hiện, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh quan tâm sớm chỉ đạo giải quyết. Các văn bản thuộc thẩm quyền của địa phương liên quan đến chuyển đổi số, cải cách hành chính, Đề án 06 cần khẩn trương rà soát, bổ sung, thay đổi, sửa đổi để phù hợp thực tế, hoàn thành trong tháng 5/2024. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Trần Đức Thắng đề nghị UBND tỉnh quan tâm bố trí thêm biên chế cho Sở Thông tin và Truyền thông; sớm quyết định việc giao nhiệm vụ phụ trách chuyển đổi số cho cơ quan ở cấp huyện. Công an tỉnh sớm đề nghị Bộ Công an hỗ trợ tỉnh về công tác bảo đảm an ninh, an toàn, bảo mật thông tin trong chuyển đổi số.

Đồng chí Nguyễn Viết Hải, Chánh Văn phòng UBND tỉnh phát biểu tham gia ý kiến tại hội nghị

Nhấn mạnh, những mục tiêu, nhiệm vụ đặt ra còn rất lớn phải hoàn thành của Chuyển đổi số, Đề án 06 và CCHC đến năm 2025, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Trần Đức Thắng yêu cầu các sở, ngành địa phương phải tích cực, quyết liệt hơn nữa, nhất là người đứng đầu các cấp, các ngành trong tỉnh phải thấy rõ vai trò, trách nhiệm, nghĩa vụ của mình  trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ được giao, cần phải gắn trách nhiệm cụ thể, rõ ràng, thời gian, thời hạn hoàn thành của từng nhiệm vụ./.
 
Toàn cảnh hội nghị